Wat gebeurt er met de autoverzekering na een claim?

20/11/2017
kettingbotsing

De premie voor de autoverzekering is sterk afhankelijk van uw claimgedrag. Verzekerden met vaker een claim, kunnen een hogere premie verschuldigd zijn. Maar dat geldt niet voor alle schadeclaims. Het maakt verschil door wie en hoe de schade veroorzaakt is.

Het maakt voor de autoverzekering een groot verschil of u wel of niet claimt op de polis. Bij het niet claimen kan de korting oplopen tot 75% of zelfs nog hoger. Na meerdere schades heeft u mogelijk geen recht meer op een korting, maar betaalt u bijvoorbeeld een opslag van 25%. Voor ieder schadevrij jaar bouwt u schadevrije jaren op. Hoe zit het?

Wanneer kunt u een claim indienen?

Met de WA autoverzekering keert de verzekeraar alleen schade aangericht aan anderen uit. Schade aan uw eigen auto kunt u dus nooit indienen bij de eigen verzekeraar binnen de WA polis. De WA-verzekering moet u minimaal afsluiten, of u kiest voor één van de twee andere verzekeringsvormen. Met de WA casco autoverzekering krijgt u bij een ongeval ook de eigen schade uitgekeerd door uw eigen verzekeraar. Met de derde verzekeringsvorm, de WA beperkt casco, kunt u na een ongeval ook geen claim indienen bij de eigen verzekeraar. De dekking is wel  ruimer dan bij de WA autoverzekering. Met de WA beperkt casco volgt er namelijk ook een uitkering bij schade door bepaalde oorzaken. U kunt hierbij denken aan een claim ten gevolge van hagelschade, ruitbreuk, diefstal en het in brand vliegen van uw auto.

Wie betaalt de schade veroorzaakt door anderen?

Bij een claim op de eigen verzekering, raakt u mogelijk schadevrije jaren kwijt. Hierdoor stijgt de premie in veel gevallen in het nieuwe verzekeringsjaar. Er geldt een uitzondering als de verzekeraar de uitkering weer kan verhalen op de veroorzaker van de schade. Na een ongeval legt de verzekeraar uw claim bijvoorbeeld neer bij de veroorzaker van de schade. De verzekeraar verhaalt de claim dus weer op de tegenpartij. Bij diefstal, stormschade, brandschade en andere onder de WA beperkt casco verzekerde voorvallen, behoudt u ook de opgebouwde schadevrije jaren.

Hoeveel stijgt de premie na één claim?

Het aantal schadevrije jaren staat een bepaalde korting tegenover. Met 3 schadevrije jaren heeft u bijvoorbeeld recht op een korting van 40%. Met 10 schadevrije jaren zit u op de maximale korting van bijvoorbeeld 75% (kan verschillen per verzekeraar). Na één geclaimde schade kan het aantal schadevrije jaren in één keer met 5 jaren lager uitvallen. U kunt hierdoor in de negatieve schadevrije jaren terecht komen. Door de schade kan de premie dus fors stijgen.

Kleine schades zelf betalen

Een claim indienen voor een schade van een paar honderd euro kan vaak niet uit. De extra premie in de komende jaren komt namelijk in de meeste gevallen hoger uit dan de geclaimde schade. Bij een geringe schade kunt u met de verzekeraar overleggen wat u het beste kunt doen.

Lees ook:

De schade-app in plaats van het Europees schadeformulier

Stappenplan zelf schade aan uw auto verhalen