Schade bedrijfswagen verhalen

Naast de voertuigschade heeft men bij een bedrijfswagen ook andere schade. Ook deze bijkomende redelijke kosten zijn te verhalen op de tegenpartij.

 

Bedrijfsschade

Vaak zal er een deskundige worden benoemd voor het vaststellen van de bedrijfsschade. Voor bepaalde bedrijfstakken is er tussen het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging een overeenkomst afgesloten waarbij algemene richtlijnen zijn vastgelegd voor het vaststellen van bedrijfsschade.

De richtlijnen zijn per categorie voertuigen als volgt:

  • Autobussen: € 128 per dag stilstand;
  • Taxi’s: 55% van het gemiddeld opgereden bedrag per dag van het jaar voorafgaande aan de schadedatum excl. btw;
  • Leswagens: 50% van het aantal gederfde lessen excl. btw;
  • Leasewagens: 1,45 promille van de cataloguswaarde met een maximum van € 41.833 excl. btw keer het aantal dagen van de technische reparatieduur + 1 dag.

Een uitgebreide omschrijving is terug te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Stilstandschade

Indien het een verhaalschade betreft kunt u bij de tegenpartij ook schade claimen als gevolg van stilstand. Voor de berekening van de dagomzet dient u via uw accountant een oprijverklaring te laten opstellen. Klik hier voor een voorbeeld van een oprijverklaring.

Deze moet uw gemiddelde dagomzet bevatten, berekend maximaal 1 jaar voorafgaand aan de schadedatum.

Huurkosten

De kosten van een huurauto kunnen wij voor u verhalen. Hierbij gelden wel een aantal beperkingen. Bij reparatie van uw voertuig kunnen wij de huurkosten verhalen voor de dag dat de schadetaxatie plaatsvindt en voor het aantal dagen dat de reparatie duurt.

Bij total loss kunnen wij de huurkosten van maximaal veertien dagen verhalen. Bij erkenning van aansprakelijkheid komt uiteindelijk 75% van de huur, exclusief brandstofkosten, voor vergoeding in aanmerking. Is een maximale vergoeding van 75% terecht? Wij vinden van niet maar dit is vooralsnog wel de regel. Dit omdat men ervan uitgaat dat u, doordat u niet met uw eigen voertuig kan rijden, hierdoor een besparing heeft van onder andere afschrijving en onderhoud. Ook autohuur door vertraging van de expert is te verhalen.

 

Uitbesteden van transport aan derden

Het uitbesteden van transport aan derden en kosten van inzet van reservemateriaal kan ook worden geclaimd. Mocht het om behoorlijke bedragen gaan dan zal de betalende verzekeraar meestal een onafhankelijke deskundige benoemen om vast te stellen wat een redelijke vergoeding is. U dient er wel rekening mee te houden dat er altijd een aftrek zal plaatsvinden wegens bespaarde kosten (loonkosten, onkostenvergoeding, afschrijving).