Letselschade advocaat

Wanneer u door toedoen van een ander geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, is er sprake van letselschade. Letselschade kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, ongezonde werkomstandigheden, een gebrekkig product of een hondenbeet.

Grote gevolgen van letselschade

Letselschade kan grote gevolgen hebben voor u, uw werk en uw gezinsleven. Uw promotiekansen kunnen afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Misschien kunt u tijdelijk of nooit meer werken. Als zelfstandig ondernemer kan er sprake zijn van omzetverlies. U kunt niet meer sporten of uw hobby’s uitoefenen. U kunt niet meer voor uw eigen huishouden zorgen. Dit kunnen allemaal gevolgen zijn van letselschade. Op sociaal en financieel gebied zal uw werk en gezinsleven ingrijpend veranderen.

112Sschade kan u volledig helpen bij het verhalen van uw letselschade op de tegenpartij. Dit doen wij samen met verschillende partners, ieder gespecialiseerd in zijn vakgebied. Zo hebben wij specialisten op het gebied van materiële schade en van letselschade.

Welke schade kunnen wij voor u verhalen?

Alle schade die buiten uw schuld is veroorzaakt door derden als gevolg van een ongeval dient door de verzekeraar van de wederpartij vergoed te worden. U dient onderscheid te maken tussen materiële en immateriële schade.

Onder materiële schade wordt verstaan:

  • kledingschade
  • voertuigschade
  • medische kosten (die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar)
  • reiskosten (bijvoorbeeld naar huisarts en/of medisch specialist)
  • pensioenschade
  • verlies verdienvermogen (inkomensschade)
  • verlies zelfwerkzaamheid (zoals klussen in en om uw woning)
  • kosten voor (extra) huishoudelijke hulp
  • enzovoort.

U heeft recht op vergoeding van immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, voor pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van het soort letsel, de duur en ernst van het letsel, de beperkingen die voortvloeien uit het letsel, uw beroep, uw leeftijd en andere omstandigheden. Zowel het vaststellen van de aansprakelijkheid alswel het inventariseren van de schadeposten en de omvang daarvan is specialistisch werk. Wij kunnen u daarbij met de juiste deskundige begeleiding goed van dienst zijn.

Schade verhalen

Heeft u of een van uw familieleden door toedoen van een ander letselschade opgelopen? Dan kan 112schade.nl deze schade voor u verhalen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat er een tegenpartij moet zijn die aansprakelijk is en dat het ongeval heeft plaatsgevonden op Nederlands grondgebied.

De werkzaamheden die 112schade.nl moet verrichten worden dan niet door u, maar door de tegenpartij betaald. Daarnaast werken wij niet op basis van no cure, no pay. U ontvangt te allen tijde de volledige verhaalde schade.

Hoe kunt u schade verhalen via 112schade.nl?

112schade.nl werkt met een handig 5-stappenplan om uw letselschade op de tegenpartij te kunnen verhalen.

Stap 1

Ten eerste meldt u de schade eenvoudig en snel via ons online formulier. Na het melden van de schade ontvangt u een bevestiging en de inloggegevens om de voortgang van uw schade te volgen via een online portal.

Stap 2

Het schadeformulier van het ongeval kunt u direct bij het online melden van de schade uploaden. Ook is het mogelijk om het schadeformulier later toe te sturen via email, post of per fax.

Stap 3

Na de aanmelding van de schade gaan onze schadebehandelaars aan de slag om te kijken of het mogelijk is de schade te verhalen op de tegenpartij. Is dit het geval, dan wordt de verhaalsactie in gang gezet. Zo niet, dan ontvangt u van ons uitgebreid bericht.

Stap 4

Indien het nodig is dat een schade-expert de schade begroot, zal deze contact opnemen met u om een afspraak te maken.

Stap 5

Bij de laatste stap gaat 112schade.nl de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de geleden schade. U ontvangt het schadebedrag op uw rekening op het moment dat de schade is verhaald.

Door WIA-regels meer inkomensschade

De nieuwe WIA-regels veroorzaken enorm inkomensverlies bij nieuwe arbeidsongeschikten. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval, dan is er een grote kans dat u in de toekomst geen WIA-uitkering meer zult ontvangen. Door de vernieuwde regels wordt dit veel moeilijker gemaakt. Strengere richtlijnen zijn vanaf 2004 van kracht. Bijvoorbeeld, wanneer u op het moment van de WIA-keuring binnen twee jaar weer (gedeeltelijk) kunt werken, ook al is dit niet wat u voorheen deed, dan krijgt u geen WIA-uitkering meer. Dat betekent een enorm verlies aan inkomsten. Indien u zelf geen schuld heeft aan het ongeval, kan ook deze schade op de tegenpartij verhaald worden.

112 Letselschade advocaat

In het geval dat  het op procederen aankomt bij het verhalen van schade op de tegenpartij, dan is het wenselijk om een letselschade advocaat in te schakelen. Vaak beschikt u zelf niet over de juiste vereiste juridische kennis en daarom is het handig dat een letselschade advocaat voor u de rechtszaak voert.

De kennis en ervaring van een letselschade advocaat is goed te gebruiken wanneer u uw eis voor schadevergoeding hard wilt maken bij de rechter. Daarnaast kan de letselschade advocaat u adviseren en bijstaan bij het oplossen van veel voorkomende vragen die opkomen bij het verhalen van schadevergoeding via de rechter.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief