Verwachte stijging claims Waarborgfonds niet gegrond

15/05/2013
claims Waarborgfonds MotorverkeerIn 2012 ging het Waarborgfonds Motorverkeer uit van een stijging van het aantal claims met als gevolg een hogere schadelast. Het tegendeel bleek waar te zijn. Uit de gegevens in het jaarverslag blijkt dat het fonds vorig jaar bijna 11% minder claims ontving dan in 2011 (48.463 tegen 54.255) en keerde € 59,0 mln. uit tegen € 68,0 mln. in 2011.

Het fonds geeft aan in het jaarverslag dat de precieze oorzaken van deze vermindering moeilijk in te schatten zijn. Er worden een aantal redenen genoemd voor de daling zoals de verbeterde verkeersveiligheid, minder verreden kilometers vanwege de economische crisis, minder inzet van vrachtverkeer en meer gebruik van OV.

Bijdrage 2012 reeds verhoogd

Vanwege de pessimistische gedachte had het Waarborgfonds de door verzekeraars en de Staat te betalen bijdrage voor 2012 wel al verhoogd. Deze verhoging bedroeg ruim 16% tot € 74,5 mln. De bijdragen waren bestemd voor 9,4 miljoen gekentekende motorrijtuigen à € 7,70 (totaal € 72,6 mln.) en voor 1,6 miljoen niet-gekentekende motorrijtuigen à € 1,20 (totaal € 1,9 mln.).

Heeft claim kans van slagen?

Het komende jaar wil het Waarborgfonds meer nadruk leggen op verbetering van de taakbekendheid bij particulieren. Particulieren moeten vooraf duidelijk gemaakt worden of de claim die ze willen indienen kans van slagen heeft. Om deze nieuwe focus kracht bij te zetten heeft het fonds een nieuwe website in de lucht gebracht: schadezonderdader.nl. Wanneer iemand slachtoffer is van een verkeersongeval met een onbekende of onverzekerde dader, kan deze door het beantwoorden van een klein aantal vragen bekijken of de claim tot vergoeding van het fonds hiervoor in aanmerking komt. Na het invullen van alle vragen, kan de gebruiker direct online een claim indienen.

112schade.nl helpt graag

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en is de aansprakelijke partij niet bekend? Dan kunt u terecht bij 112schade.nl. Wij nemen dan contact op met het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook 112schade.nl helpt u graag door de verhaalsactie in behandeling te nemen. Wij proberen zowel letselschade als materiële schade te verhalen op de tegenpartij en doen dit geheel kosteloos voor u.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief