Experiment met no cure, no pay bij verhalen schade

04/04/2013
no cure, no payVeel mensen zoeken nu hun recht niet omdat ze de advocaatkosten te hoog vinden. Daarom wil de Kamermeerderheid dat er een project komt met no cure, no pay.

Marco Zwagerman, advocaat en expert op het gebied van letselschade voelt wel wat voor het no cure no pay-systeem. “Voor mijn praktijk betekent het concreet dat we nog scherper dan we nu al doen, moeten kijken naar nieuwe zaken of die geschikt zijn voor een vorm van no cure, no pay.” Ook geeft hij aan dat er een veel scherpere risicoanalyse gemaakt moet worden. Aangezien het ook belangrijk is om de cliënt te vertellen waar het naar toe gaat en wat er van de opbrengst mag worden verwacht.

No cure, no pay is drempelverlagend

No cure, no pay kan drempelverlagend werken volgens de Orde van Advocaten. Mensen schrikken van de hoge advocaatkosten en zoeken daarom vaak hun recht niet. De orde wilde hier in 2004 al mee experimenteren in letsel- en overlijdensschadezaken. Toentertijd bleef het kabinet tegenstander en ging het experiment niet door. Jan Loorbach, Landelijk deken van de Orde van Advocaten, zegt dat er laatst weer is gesproken over een dergelijk experiment en dat de politiek nu wel achter het voorstel staat.

Experiment met letselschade

Wel zegt Loorbach dat het van het groot belang is dat de advocaat zich houdt aan de kernwaarden van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Er moeten daarom strenge voorwaarden aan het nieuwe beleid gesteld worden. Het voorgestelde experiment om letselschade no cure no pay mogelijk te maken wordt als voorbeeld genomen door Loorbach. “De advocaat krijgt dan niet een punt van de taart die de cliënt binnenhaalt, maar een opslag op een normaal uurtarief ter afdekking van het risico dat je bij het mislukken van de zaak een uurtarief van nul hebt,” aldus Loorbach.

Kosteloos verhalen

Heeft u (letsel)schade, dan  helpt 112schade.nl u graag door kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling te nemen.
Overigens werkt 112schade NIET op basis van no cure no pay, en hoeft u na een geslaagde verhaalsactie niet een gedeelte van het ontvangen schadebedrag af te staan aan 112schade voor de gemaakte kosten.
De diensten van 112schade.nl zijn voor u namelijk geheel kosteloos, of de verhaalsactie nu wel of niet slaagt.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact