Flinke daling van het schadeaanbod

02/04/2013

schadeaanbodUit Audatex-cijfers blijkt dat in januari en februari van dit jaar het schadeaanbod in de gestuurde schadestroom flink is gedaald. Deze cijfers zijn onlangs gepubliceerd door ABZ, een IT-dienstverlener op het gebied van schade, informatie en communicatie in de automotive en verzekeringsbranche.

Daling schadeaanbod

De schadeanalyse die is uitgevoerd door ABZ en Amice toont aan dat het gaat om een daling van maar liefst 14,9 procent. Het aantal Audatex-calculaties liep terug van 117.180 naar 99.766 calculaties in de eerste twee maanden van 2013. Zo waren er in januari van dit jaar nog maar 57.332 calculaties, terwijl in dezelfde maand in 2012 het ging om 60.795 calculaties. Ten opzichte van de maand februari in 2012, bedroeg het aantal schadecalculaties in februari 2013 nog maar 42.434. Een verschil van  13.951 calculaties.

Schadebedrag hoger

Uit het onderzoek van ABZ is ook gebleken dat het gemiddelde schadebedrag in de eerste twee maanden van dit jaar iets hoger uitkwam op gemiddeld 1.278 euro. Er is weinig verschil te merken tussen de hoogte van het schadebedrag in januari 2012 en 2013. Dit jaar lag het schadebedrag op 1.243 euro en in 2012 stond dit bedrag op 1.256 euro. Januari is vrijwel gelijk gebleven, februari daartegenover liet een stijging zien: van 1.306 euro in 2012 naar 1.326 euro dit jaar.

Calculatiemethodiek

Audatex is sinds 1981 een efficiënte calculatiemethodiek die wordt gebruikt in Nederland. Deze methode stelt de schadehersteller en de schade-expert in staat om snel en gedetailleerd de omvang van een voertuigschade vast te stellen. Hiermee is de Audatex Normcalculatie een belangrijke element in het proces van schadeafhandeling tussen schadeherstellers en verzekeringsmaatschappij.

Met behulp van Audatex wordt de auto eerst geïdentificeerd, daarna worden alle relevante schadegegevens vastgelegd. Zoals informatie over alle onderdelen die moeten worden vernieuwd, hersteld of gespoten. De Audatex-calculatie sluit aan op de praktijksituatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door een correcte identificatie en vastlegging van de schade. ABZ geeft aan dat er per kalenderjaar circa 900.000 voertuigschades worden vastgelegd in hun systeem.

Verhaalbare schade

Heeft u een verhaalbare schade maar geen verzekeringsdekking, meld deze schade dan op www.112schade.nl, de verhaalsactie wordt dan geheel kosteloos voor u in behandeling genomen.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact