Strengere controle kwaliteit rijscholen

23/05/2013
rijscholenOnlangs heeft de Partij van de Arbeid aangegeven dat ze de kwaliteit van rijopleidingen en rijscholen wil verbeteren. “Er zijn veel problemen in de rijscholenbranche en daar moeten we vanaf,” aldus de PvdA.

De verkeersveiligheid wordt flink aangetast door rijopleidingen en rijscholen met een slechte kwaliteit. Daarbij raakt het veel jongeren die een rijopleiding willen volgen. De PvdA zegt dat de rijscholenbranche allereerst zelf verantwoordelijk is en dus ook zelf de problemen moet oplossen. Daarnaast ligt er een grote rol voor de overheid om bij te dragen aan een beter functionerende rijschoolbranche.

Teveel rijinstructeurs

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 1200 nieuwe rijscholen bijgekomen. Dit komt omdat er de laatste jaren teveel rijinstructeurs zijn opgeleid. De grote hoeveelheid rijinstructeurs en rijscholen draagt niet bij aan de betrouwbaarheid van de rijschool en de kwaliteit van de rijopleiding. Door het uitgebreide aanbod zijn cursisten vaak de weg een beetje kwijt. Welke rijschool staat goed aangeschreven en welke rijschool niet, is een vraag die steeds moeilijker te beantwoorden is. De PvdA wil daarom dat er voor cursisten meer inzicht komt in de prestaties van verschillende rijscholen.

Klachtenmeldpunt voor rijscholen

Daarnaast wil Tweede Kamerlid Attje Kuiken dat er een klachtenmeldpunt opgezet wordt. Er moet één loket komen waar mensen terecht kunnen met klachten. Maken rijschoolhouders er een potje van dan moeten zij volgens de PvdA hun vergunning kwijtraken. Ook moeten de opleidingseisen strenger worden.

Kuiken wil al langer maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Eind vorige week schreef minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer dat daar geen aanleiding voor is. Er zijn geen signalen dat de nieuwe rijscholen vaker onder de maat presteren, aldus Schultz. Kuiken noemt de antwoorden van de minister teleurstellend. De Tweede Kamer en de minister Schultz gaan om de tafel om de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de rijscholen te bespreken.

Schade verhalen

Het opleiden van jongeren tot goede bestuurders is zeer belangrijk voor de verkeersveiligheid. Mochten zij, om wat voor reden, toch slachtoffer worden van een verkeersongeluk dan kan eventuele schade op de aansprakelijke partij worden verhaald. 112schade.nl kan de verhaalsactie kosteloos in behandeling nemen.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact