112schade Zorg Pluspakket

Iedereen die via SUCSEZ een nieuwe aanvullende zorgverzekering afsluit voor 2017, of al aanvullend verzekerd is via SUCSEZ is dan ook gratis verzekerd voor tandartskosten en of kosten voor fysiotherapie na een ongeluk. Deze kosten zitten niet in de basisverzekering en zijn (veel) hoger dan tandartsverzekeringen vergoeden.

112schade Zorg Pluspakket

Met het gratis Zorg Pluspakket bent u verzekerd voor onderstaande kosten indien deze niet te verhalen zijn op een aansprakelijke partij:

  • tandartskosten na een ongeval tot 5.000 euro
  • en fysiotherapie na een ongeval tot 1.000 euro

112schade.nl biedt het Zorg Pluspakket aan in samenwerking met SUCSEZ.

Wat vergoedt het Zorg Pluspakket precies?

Wanneer u door een ongeval kosten moet maken voor de tandarts of fysiotherapie en deze worden niet vergoedt door de zorgverzekering dan gaat 112schade.nl deze kosten verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Naast deze kosten verhaalt 112schade.nl ook overige kosten. Denk hierbij aan verlies aan inkomen of smartengeld. Mochten de kosten niet te verhalen zijn op een aansprakelijke partij, dan komt er een uitkering uit het Zorg Pluspakket.

Extra service voor u

SUCSEZ biedt u meer dan uitstekende service en een goede korting op de basisverzekering en geeft u met deze verzekering iets extra’s. Huidige én nieuwe klanten van SUCSEZ mét een aanvullende zorgverzekering profiteren dus direct van deze gratis ongevallenverzekering. Enige voorwaarde is dus het hebben van een aanvullende verzekering.

Klik hier voor de polisvoorwaarden.

Veel gestelde vragen over het Zorg Pluspakket

Wie kan gebruikmaken van het zorg pluspakket?
Iedereen die via SUCSEZ een aanvullende zorgverzekering heeft of afsluit.
Wanneer komt u in aanmerking voor de vergoeding?
Het Zorg Pluspakket is een aanvulling op de bestaande zorgverzekering. Dat betekent dat deze dekking alleen aanvullend vergoedt wat de zorgverzekering niet of onvoldoende vergoedt.
Hoeveel krijgt u maximaal vergoed?
Per volwassene per jaar vergoedt het Zorg Pluspakket na een ongeval maximaal 5.000 euro voor tandartskosten en 1.000 euro voor fysiotherapiekosten.
Wat verstaan wij onder een ongeval?
Met een ongeval bedoelen we een gebeurtenis waardoor er direct schade aan uw gebit ontstaat of waardoor fysiotherapie noodzakelijk is. Bijvoorbeeld u valt van uw fiets. Gebeurtenissen waarbij u kunt verwachten dat uw gebit schade oploopt of u fysiotherapie nodig heeft, vallen hier niet onder.
Bijvoorbeeld het openen van een flesje met uw tanden.
Wat krijgt u niet vergoed?
  • Tandarts-of fysiotherapiekosten die niets met het ongeval te maken hebben, zoals een halfjaarlijkse controle
  • Het Zorg Pluspakket vergoedt geen schade aan een (geheel of gedeeltelijk) kunstgebit. Het Zorg Pluspakket vergoedt alleen schade aan originele eigen tanden of kiezen, kronen en bruggen
  • Tandarts-of fysiotherapiekosten ontstaan door een ongeval tijdens een sport-of spelsituatie.
Hoe vraagt u het zorg pluspakket aan?
Dat hoeft u niet aan te vragen, want u krijgt het gratis en automatisch als u een aanvullende zorgverzekering via SUCSEZ hebt of afsluit.
Hoe kunt u uw kosten claimen?
De gemaakte kosten kunt u vanaf 1 januari 2017 claimen via de een webformulier.
Per wanneer gaat de dekking in?
De dekking geldt vanaf 1 januari 2017.