Wie is voertuig A op het schadeformulier?

03/02/2018
voertuig a op een schadeformulier

Het schadeformulier is onderverdeeld in Voertuig A en Voertuig B. Moet je bij schade jouw gegevens invullen onder ‘A’ of onder ‘B’?

Na een schade vul je samen met de tegenpartij het schadeformulier in. Het formulier lijkt erg ingewikkeld, maar wij kunnen het jou eenvoudiger maken. Als je weet hoe het schadeformulier is ingedeeld, valt alles op z’n plek.

voertuig a op een schadeformulier

De indeling van het schadeformulier

Het schadeformulier kun je opdelen in vier onderdelen. Dat maakt het invullen eenvoudiger. De volgende onderdelen staan op de voorzijde:

  • Gegevens over de locatie en het tijdstip – Bovenste deel van het schadeformulier;
  • Wie zijn de betrokkenen bij het ongeval? – Dit zijn de gekleurde banners met Voertuig A en Voertuig B erboven;
  • Wat is de toedracht van de schade? – Verticale balk in het midden;
  • Situatieschets en ondertekening – in het midden onderaan het formulier.

In de gekleurde banner vul je jouw gegevens in onder Voertuig A of Voertuig B. Je kunt jouw gegevens onder Voertuig A zetten, maar dat hoeft niet. Voor de schadeafwikkeling speelt het geen rol of jouw gegevens links of rechts staan.

Controleer de gegevens onder Voertuig A en B

Let vooral op het goed invullen van de gegevens. Zeker bij de rubriek van Voertuig A en B. Je moet voorkomen dat de tegenpartij de gegevens opzettelijk foutief invult. Controleer altijd het door de tegenpartij ingevulde kenteken. Als deze gegevens in ieder geval kloppen, kan jouw verzekeraar achterhalen bij welke verzekeraar het voertuig verzekerd is. Met een fictief kenteken en foutieve overige gegevens kun je de tegenpartij niet meer achterhalen.

Wat als er meer dan twee betrokkenen zijn?

Het schadeformulier is maar door twee personen te gebruiken. Zijn er meerdere betrokkenen? Vul in dat geval meerdere schadeformulieren in. Het is bewerkelijk, maar het is wel de enige manier om de verzekeraars een compleet beeld te geven over de toedracht van de schade. Bovenaan het schadeformulier kun je aangeven dat er meer dan alleen voertuig A en B bij de schade betrokken zijn.

Vergeet niet de toedracht van de schade te vermelden

Vaak vullen betrokkenen bij een ongeval vooral de naam en adresgegevens in, met de intentie om later samen het formulier compleet in te vullen. Dit raden wij af. Neem een kwartier de tijd om alles gelijk in te vullen. Het invullen uitstellen zorgt vaak voor onenigheden over de toedracht van de schade. Vooral de verticale banner met als titel ‘12. Toedracht’ is van groot belang. Dit is belangrijker dan bijvoorbeeld de gegevens over de verzekeraars onder Voertuig A en B.

Wil je van het gepuzzel met het schadeformulier af? Download de schade-app. Met de app is het invullen van de gegevens van de schade veel eenvoudiger. Wil je weten hoe het werkt? Kijk voor meer informatie op Schade-app.nl.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app