Verhalen eigen risico zorgverzekering na letselschade

26/04/2013

Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval en daardoor in het ziekenhuis belandt, is er sprake van letselschade. De zorgkosten in het ziekenhuis vallen onder de dekking van uw basisverzekering. Heeft u uw eigen risico nog niet gebruikt voor andere zorgkosten? Dan dient u de eerste € 350,00 van de ziekenhuiskosten zelf te betalen.

Letselschade verhalen op tegenpartij

Mogelijk kunt u deze kosten verhalen bij de veroorzaker of diens verzekeraar. Voordat u dit kunt doen, moet eerst worden vastgesteld wie aansprakelijk is voor de geleden schade. Als duidelijk is wie de veroorzaker is, kunt u de schuldige partij aansprakelijk stellen. Er zijn verschillende manieren om schade te verhalen. U kunt dit zelf doen, u kunt uw rechtsbijstandverzekering inschakelen of u kunt de verhaalsactie in behandeling laten nemen door een expert, zoals 112schade.nl.

Het verzoek voor schadevergoeding aan de veroorzaker/verzekeraar moet binnen drie jaar ingediend zijn. Het is zeer verstandig om direct na een ongeval de gegevens van de veroorzaker te vragen. Mocht u slachtoffer zijn van een auto-ongeval, dan dient u ook naar de gegevens van de autoverzekering te vragen.

Gaat het niet om een auto-ongeluk? Dan kunt u ook naar de gegevens van de vermoedelijk aansprakelijke partij of diens aansprakelijkheidsverzekering vragen. Een groot deel van de Nederlanders beschikt over een dergelijke verzekering. Heeft u niet de kans gekregen om de noodzakelijke gegevens te vragen, dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met de politie.

112schade.nl kan ook helpen

Ook 112schade.nl helpt u graag door de verhaalsactie in behandeling te nemen. Wij proberen zowel letselschade als materiële schade te verhalen op de tegenpartij.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief