Vallen e-bikes onder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of bedrijven?

19/08/2021

De e-bike is niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Waar het voorheen vooral gebruikt werd door oudere mensen die op deze manier langer mobiel konden blijven, wordt de e-bike nu ook steeds vaker door jongere mensen gebruikt. Indien een e-biker schade veroorzaakt aan derden of objecten, valt dit dan onder een aansprakelijkheidsverzekering?

Aansprakelijkheidsverzekering

Schade met of door een motorrijtuig is niet verzekerd onder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Een e-bike zou hier ook onder vallen, echter hebben verzekeraars hiervoor een uitzondering gemaakt in de polisvoorwaarden. Dit geldt overigens alleen voor de e-bike, niet voor de speed-pedelec. Hiervoor dient een aparte verzekering afgesloten te worden.

E-bikes zijn op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) in principe niet meeverzekerd. Verzekeraars kunnen echter wel zelf beslissen om dit toch mee te verzekeren. Lees daarom de polivoorwaarden van de AVB verzekering goed door als u wilt weten of er in uw geval dekking is.

Heeft u schade door toedoen van een e-bike? Dan is het raadzaam om een schadeformulier in te vullen. U stelt vervolgens de persoon die de schade veroorzaakt heeft aansprakelijk. Is er een verzekeraar ingevuld? Dan kunt u deze ook aansprakelijk stellen. Het is echter nog wel belangrijk dat de aansprakelijke partij diens schade ook meldt bij de verzekeraar. Doet hij of zij dat niet? Dan hoeft diens AVP niet uit te keren.