Uitlenen van de auto. Wat gebeurt er bij schade?

27/06/2016
uitlenen auto

Uw auto af en toe uitlenen lijkt weinig kwaad te kunnen. Tot er een schade mee wordt veroorzaakt. Wie gaat de schade betalen en hoe zit het met de opgebouwde schadevrije jaren?

Als u uw auto uitleent, biedt de autoverzekering gewoon dekking. Er zijn echter wel grote risico’s aan verbonden. Wat kunnen de gevolgen zijn?

Gevaar van het uitlenen van een auto?

Als u uw auto uitleent, is de kans op schade groter. De lener is niet bekend met de auto en kan daardoor sneller fouten maken. Voor de dekking in de autoverzekering maakt het geen verschil of de eigenaar in de auto rijdt of iemand anders. Uiteraard moet de bestuurder wel bevoegd zijn om de auto te besturen. Indien de schade is aangericht door een bestuurder tot 24 jaar oud, kan er een verhoogd eigen risico gelden.

Beschadigde auto na uitlenen

U bent verantwoordelijk voor de gedragingen van de bestuurder. De autoverzekering is gekoppeld aan de auto. Bij een schade maakt het geen verschil of u de bestuurder was of iemand anders. Stel, er wordt met uw auto een ongeval veroorzaakt. De schade aan de tegenpartij wordt betaald door de verzekeraar van uw auto. Bent u WA casco (allrisk) verzekerd? Dan wordt ook de eigen schade vergoed. Als u niet WA casco verzekerd bent, draagt u de eigen schade zelf.

Schadevrije jaren

Een claim op de autoverzekering kan grote gevolgen hebben. Een schuldschade gaat namelijk ten laste van de schadevrije jaren en hierdoor kan de premie van de autoverzekering sterk stijgen. Aan het aantal schadevrije jaren zit een korting gekoppeld. Een terugval in schadevrije jaren kan de premie met tientallen procenten verhogen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij schade door vandalisme.

Schade verhalen op de AVP?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat schade veroorzaakt door de lener van een auto verhaald kan worden op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Helaas is dat niet mogelijk. De eigenaar van de auto kan proberen om de schade te verhalen op de veroorzaker, maar hierbij kan geen beroep worden gedaan op een verzekering waarin dit gedekt is.

Bij het uitlenen van uw auto bent u verantwoordelijk voor de schade die met uw auto wordt veroorzaakt. Als de lener een aanrijding veroorzaakt en u WA beperkt casco verzekerd bent, kan dit u veel geld kosten. De schade aan uw eigen auto moet u namelijk zelf betalen. Hetzelfde geldt voor de premieverhoging en het eventuele eigen risico. Besef dit goed als u besluit uw auto uit te lenen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief