Is een schadeformulier echt verplicht?

19/12/2017
Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

Bij schade vult u samen met de tegenpartij een schadeformulier in, maar is het ook verplicht? Wat zeggen de verzekeraars hierover?

Bij een ongeval is het belangrijk om de situatie bij de schade goed vast te leggen. Het gaat namelijk om grote financiële belangen bij ongevallen in het verkeer. Het maakt voor de portemonnee nogal een verschil of u als schuldige van het ongeval wordt aangewezen, of de tegenpartij is de schuldige. Zelfs met de WA casco autoverzekering krijgt u liever niet de schuld in de schoenen geschoven.

Wat is het belang van een schadeformulier?

De verzekeraar van de veroorzaker van de schade draait voor de schadelast op. Verzekeraars vechten onderling uit wie de kosten van de schade draagt. Hiervoor hebben ze wel informatie nodig waar ze zich op kunnen baseren. Daarom wordt van de eigen verzekerde een schadeformulier opgevraagd. Door het ondertekenen van het formulier geven de betrokkenen de feiten rondom de schade op. Het formulier hebben de verzekeraars dus nodig om de feiten op tafel te krijgen.

Is het schadeformulier ook echt verplicht?

Er bestaat geen wettelijke plicht om een ingevuld schadeformulier in te leveren bij de verzekeraar. Vanuit de verzekeraar wordt de verplichting wel opgelegd. Maar dat geldt niet voor alle schades. Bij ruitbreuk kunt u het af met een telefoontje aan de verzekeraar. U kunt ook direct de schade laten repareren, maar dat is niet verstandig. Veel verzekeraars hebben vaste afspraken met schadeherstellers. Als u naar een garage gaat waar de verzekeraar geen contract mee heeft, kan er een hoger eigen risico gelden.

Is een handtekening van beide betrokkenen noodzakelijk?

Het is de bedoeling dat betrokkenen bij het ongeval het schadeformulier gezamenlijk ondertekenen. Om meerdere redenen valt het in de praktijk vaak anders uit. De partijen zijn het bijvoorbeeld niet eens met hoe de schade ontstaan is. In dat geval kunt u het schadeformulier met de situatie zoals het volgens u is gegaan ondertekenen en naar de eigen verzekeraar sturen. Bent u WA of WA beperkt casco verzekerd en heeft u geen rechtsbijstandsverzekering of verhaalsbijstandsverzekering? In dat geval kunt u 112schade.nl inschakelen om de schade voor u te verhalen op de tegenpartij.

Vul het schadeformulier wel zo compleet mogelijk in

Op het schadeformulier staan veel vragen. Probeer deze zo compleet mogelijk in te vullen. Het is moeilijk om in te schatten welke vragen u in moet vullen en welke u over kunt springen. Let er ook op dat u beide zijden invult en ondertekent. Bij het invullen van de achterkant van het schadeformulier heeft u de tegenpartij niet nodig. Het kan eenvoudiger met de Schade-app. Via een app kunt u makkelijker en sneller het digitale formulier invullen. Deze app alvast op uw telefoon zetten is zeker aan te raden.

Lees ook:

De schade-app in plaats van het Europees schadeformulier

Invullen schadeformulier. Ben ik voertuig A of B?

 

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Download direct:

     

Lees meer
schade-app