Ongevallen-inzittendenverzekering èn Schadeverzekering inzittenden: nodig of niet?

16/05/2017
Ongevallen inzittendenverzekering

In verzekeringsland kennen we als aanvullende verzekeringsproducten op de autoverzekering onder andere de ongevallen-inzittendenverzekering (OI) en de schadeverzekering voor inzittenden (SVI). Is er een verschil tussen de OI en de SVI? Moet u beide producten of één van beide adviseren aan uw klant of is bijvoorbeeld letselschade al gedekt op de autoverzekering?

Om hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven, leggen we eerst het verschil tussen een OI en een SVI uit. Vervolgens maken we een onderscheid tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Wat is een ongevallen-inzittendenverzekering?

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogeheten sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een schadeverzekering voor inzittenden?

Een schadeverzekering voor inzittenden is (zoals de naam al aangeeft) een schadeverzekering die de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeluk vergoedt. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten, maar is wel beperkt tot het verzekerde bedrag. Dat is vaak € 1.000.000. Ook wordt schade vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn.

We zetten de verschillen overzichtelijk op een rij:

Schadeverzekering voor inzittendenOngevallen inzittendenverzekering
Keert (m.u.v. voertuigschade) alle daadwerkelijk geleden materiele schade uit die is opgelopen bij het ongeval. Mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag.Keert eenmalig het afgesproken bedrag geheel uit bij overlijden en geheel of gedeeltelijk bij blijvende invaliditeit.
Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de bestuurder en inzittende(n) tot het gemaximeerde bedrag (in de meeste polissen 1 miljoen euro)Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)
Smartengeld wordt vergoed (ook bij psychisch letsel)Psychisch letsel wordt niet gedekt
Daadwerkelijke schade wordt betaald en de SVI-verzekeraar kan, ingeval sprake is van een aansprakelijke derde, de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij.Uitkering is eenmalig en staat los van het aansprakelijkheidsvraagstuk.
Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schadeEen krachtens de OI ontvangen uitkering kan onder bepaalde omstandigheden in mindering worden gebracht op een door een aansprakelijke derde ten gevolge van het ongeval te vergoeden schade-uitkering. Dit wordt voordeelstoerekening genoemd en toegepast ingeval client de premie voor de OI niet zelf heeft betaald.
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade

Verschil in belang

De bestuurder:

Wanneer een bestuurder zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval, kan hij zijn schade niet verhalen. Heeft hij geen SVI en/of OI afgesloten? Dan kan hij op geen enkele wijze zijn schade verhalen.

Heeft hij wel een SVI afgesloten? Dan kan hij zijn materiële schade en letselschade verhalen op zijn (eigen) SVI verzekeraar.

Heeft hij alleen een OI afgesloten? Dan kan hij de daadwerkelijk geleden schade niet verhalen en ontvangt hij een éénmalige uitkering ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeval. Is er wel sprake van letsel, maar niet van blijvend letsel, dan ontvangt hij niets.

Heeft hij zowel een SVI als een OI afgesloten? Dan kan hij zijn daadwerkelijk geleden schade verhalen op de (eigen) SVI verzekeraar en ontvangt hij een éénmalige uitkering vanuit de OI ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit. Is er geen sprake van blijvend letsel, dan resteert in deze situatie dus slechts het verhalen van de daadwerkelijke schade op de SVI verzekeraar.

In het belang van de bestuurder kunnen beide verzekeringsvormen dus worden afgesloten. Het is in ieder geval aan te raden om minimaal een SVI verzekering af te sluiten.

De inzittende:

De inzittende is in veel gevallen aan te merken als schuldloze derde. Hij kan daardoor in veel gevallen zijn materiële schade en letselschade verhalen op de WA verzekering van het voertuig, waarin hij zich tijdens het ongeval als passagier bevond of zijn schade rechtstreeks claimen bij een eventueel aansprakelijke wederpartij.

In die gevallen waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de schuldloze derde regeling, is de SVI een zeer welkome aanvulling.

Heeft de eigenaar van het voertuig een OI verzekering afgesloten? Dan ontvangt de inzittende, naast de verhaalde daadwerkelijk geleden (letsel)schade, tevens een éénmalige uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Is er wel sprake van letsel maar is dit niet blijvend, dan ontvangt de inzittende zo’n éénmalige uitkering niet.

Combinatie is geen overbodige luxe

De ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden lijken qua naam erg op elkaar, maar zijn dus in werkelijkheid zeer verschillend. Beide verzekeringsvorm kunnen tegelijkertijd worden afgesloten en dat is in onze optiek ook zeker geen overbodige luxe. Het stelt iedere cliënt, of 112schade.nl namens de cliënt, in staat om de materiële schade en letselschade in alle gevallen te verhalen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief