Meer claims bij het Waarborgfonds

01/06/2017
schade aan de hand van foto

In 2016 zijn er meer claims ingediend bij het Waarborgfonds. De grootste veroorzakers van deze stijging komen uit een onverwachte hoek, namelijk van lokale overheden.

Bij het Waarborgfonds Motorverkeer kun je een claim indienen als je door een onbekend of onverzekerd motorrijtuig schade hebt opgelopen aan jouw auto. In 2016 hebben ze 46.164 claims ontvangen. Vorig jaar hebben ze 18.269 claims ontvangen voor schade veroorzaakt aan wegmeubilair. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van 2015.

Hoe komt het Waarborgfonds aan geld?

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door de gezamenlijke verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden. Indirect betalen wij dus met z’n allen de schades die door het Waarborgfonds worden uitgekeerd. In principe komt het er dus op neer dat schade door een onbekende auto het probleem is van iedereen die een auto verzekerd heeft. De verzekeraars dragen bij aan het Waarborgfonds, maar dat doen ze natuurlijk met de door ons betaalde premie.

Moet de gemeente niet haar eigen boontjes doppen?

De voorzitter van het Bestuur van het Waarborgfonds noemt het claimen van de lagere overheden een verkapte belastingheffing. Het principe van het fonds is solidariteit. Als jou een schade overkomt door een onbekend motorrijtuig, dragen wij de lasten gezamenlijk. Als bijvoorbeeld gemeenten steeds vaker claimen, komt het in principe neer op een belastingheffing. Het kan ook te gemakkelijk worden voor de lagere overheden. Zij moeten erop gericht zijn om dergelijke schades te voorkomen. De aandacht wordt verlegd als ze de schade toch gecompenseerd krijgen.

Vooral schades aan geparkeerde voertuigen worden geclaimd

Van de 46.164 claims uit 2016 hadden 22.230 claims betrekking op schade aan geparkeerde motorrijtuigen. Als je dit overkomt, kun jij jouw schade melden bij jouw eigen verzekeraar als jouw motorrijtuig WA casco verzekerd is. Bij een beperktere dekking, dus bij de WA en de WA beperkt casco, keert jouw verzekeraar niet uit. Je kunt je claim dan rechtstreeks indienen bij het Waarborgfonds. Houd wel rekening met een eigen risico van €250. Dat geldt overigens niet bij een claim door schade door een gestolen of een onverzekerd motorrijtuig.

Kan ik een claim indienen bij het Waarborgfonds?

Er gelden eisen en er worden acties van jou verwacht voordat je met jouw claim komt. Ten eerste moet de schade veroorzaakt zijn door een ander motorrijtuig. Bijvoorbeeld niet door een winkelkarretje. Ook moet je de schade kunnen aantonen met bijvoorbeeld getuigen die kunnen bevestigen dat je de auto onbeschadigd geparkeerd hebt.

Weten of u de schade kan claimen op het Waarborgfonds?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief