Lekgeprikte banden gedekt door de autoverzekering?

16/05/2016
lekke band

Tot voor kort was een zogenaamde “bandenprikker” actief in het Westland. Hij is vermoedelijk opgepakt en wordt verdacht van het vernielen van 300 autobanden. Lek geprikte banden kunnen een flinke kostenpost veroorzaken. De schade is verzekerd op de meest uitgebreide autoverzekering, maar het claimen van de schade kan invloed hebben op de hoogte van de toekomstige premie voor de autoverzekering.

Bij autoverzekeringen is de premie afhankelijk van het claimgedrag van de verzekeringnemer. De verzekerden die niet verhaalbare schades claimen, leveren schadevrije jaren in. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij ruitbreuk en diefstal, maar wel bij schade door een ongeval en vandalisme. Lek geprikte banden vallen onder de noemer vandalisme.

Vandalismeschade en de WA casco verzekering

De autobezitters met meerdere lek geprikte banden, kunnen een schadepost van honderden euro’s hebben. Het is een troost dat de schade verhaald kan worden op de autoverzekering. Auto’s die WA of WA beperkt casco verzekerd zijn, zijn niet verzekerd tegen vandalismeschade. Auto’s met een WA casco verzekering zijn er wel tegen verzekerd. Helaas is het in veel gevallen niet aan te bevelen om de schade te claimen op de autoverzekering.

Een claim zorgt vaak voor hogere premies

Stel, er is één band lek geprikt. De schade bedraagt €300. Het claimen van de schade gaat ten koste van de schadevrije jaren. Door de claim zakt het kortingspercentage in de autoverzekering van 60% naar 40%. Uitgaande van een middenklasse auto, stijgt de premie vanaf het volgende verzekeringsjaar met een bedrag van ongeveer €200 tot €300 per jaar. In het daarop volgende jaar is de premieverhoging vergelijkbaar. Gerekend over vijf jaar betaal je meer dan €1.000 extra voor de autoverzekering. Bij deze indicatieve berekening hebben wij een eventueel eigen risico nog buiten beschouwing gelaten.

Kleine schades voor eigen rekening nemen

Verzekerden hebben er vaak moeite mee om schades voor eigen rekening te nemen, als de schade te claimen is op de autoverzekering. Bij veel opgebouwde schadevrije jaren kan er schade geclaimd worden, zonder dat het ten laste gaat van de no-claimkorting. In dat geval is het claimen een overweging waard. Indien er nog een schade komt, gaat de volgende schade wel zorgen voor een hogere verzekeringspremie. In dat geval is het mogelijk om het lagere schadebedrag alsnog voor eigen rekening te nemen.

Schade verhalen op de veroorzaker

Als de “bandenprikker” het echt gedaan heeft, is hij aan te spreken voor de schade en kunt u de schade verhalen. Helaas zal het niet zo eenvoudig zijn. Ten eerste in het de vraag of de dader financieel draagkrachtig is. Ten tweede gaat het veel tijd en moeite kosten en de kans op succes is klein. Schade door lek geprikte banden blijf je dus vaak zelf mee zitten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief