Wat kost een letselschade advocaat?

11/05/2016
letselschadeadvocaat

Bent u slachtoffer van een aanrijding, een bedrijfsongeval of een medische fout? Dan kan dit behoorlijk wat gevolgen hebben. Letselschade kan niet alleen flinke lichamelijke gevolgen hebben, ook financieel gezien kan dit voor problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, verlies van inkomen of reiskosten. Al deze kosten samen kunnen behoorlijk oplopen.

Materiële en immateriële schade

Bij letselschade maken we onderscheid tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken zoals een beschadiging aan auto, fiets of kleding. Ook misgelopen inkomsten, kosten voor het ziekenhuis en kosten om een huishoudelijke hulp in te schakelen, vallen onder materiële schade.

Materiële schade

Onder materiële schade valt onder andere:
• kledingschade;
• voertuigschade;
• medische kosten;
• reiskosten;
• pensioenschade;
• verlies van inkomen;
• verlies van zelfwerkzaamheid en
• kosten voor huishoudelijke hulp

Immateriële schade?

U heeft niet alleen recht op vergoeding van materiële schade, maar ook vergoeding van immateriële schade. Deze vergoeding noemen we ook wel smartengeld. Immateriële schade is pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde. Hoe hoog de smartengeldvergoeding kan zijn, is afhankelijk van het soort letsel dat u heeft opgelopen, de duur en de ernst van het letsel, de beperkingen die voortvloeien uit het letsel, uw beroep, uw leeftijd en andere omstandigheden. Het vaststellen van de aansprakelijkheid en een inventarisatie maken van de schadeposten is een zeer specialistische klus.

Kosten bij letselschade

Het afhandelen van een dergelijke letselschadezaak gaat gepaard met verschillende kosten, waaronder:
• het honorarium van de letselschade advocaat
• de kosten voor het opvragen van medische informatie
• de kosten van de medisch adviseur
• de kosten van eventuele experts, zoals arbeidsdeskundigen, accountant(s) en/of bedrijfskundigen actuarissen en indien geprocedeerd wordt, kosten met betrekking tot griffierechten kosten van getuigen. Bij verlies van de procedure: de proceskostenveroordeling aan de zijde van de wederpartij

Een flinke lijst met kosten die bij letselschade flink kunnen oplopen. Op het moment dat er zich discussies voordoen, over bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsvraag, de causaliteit en de omvang van de schade, kunnen deze kosten de pan uitrijzen.

Inhuren van een letselschade advocaat

Bij het inhuren van een letselschade advocaat wilt u natuurlijk vantevoren graag weten wat de kosten zijn. Is de tegenpartij aansprakelijk, dan betaalt u niets voor het inhuren van een letselschade advocaat. Artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat de kosten voor een letselschade advocaat en de procedure op de veroorzaker van de letselschade verhaald kan worden.

Kosten meenemen in schadeclaim

De kosten voor het inhuren van een advocaat kunnen flink oplopen. Zeker wanneer een letselschadeprocedure lang duurt. Onder deze wet vallen ook andere buitenrechtelijke kosten om onderzoek door deskundigen te laten verrichten, zoals het inschakelen van een medisch adviseur. Al deze kosten worden meegenomen in de schadeclaim. Bij het inhuren van een letselschade advocaat betaalt u de advocaat op uurbasis. Deze kosten worden via de schadeclaim weer vergoed.

Zelf aansprakelijk?
Bent u zelf aansprakelijk voor de geleden schade, dan kunt u geen schadeclaim indienen bij de tegenpartij. Dit houdt in dat de door u gemaakte onkosten niet verhaald kunnen worden en dus zelf betaald dienen te worden.

Inschakelen van een letselschade advocaat
Huur een letselschade advocaat in wanneer het aankomt op procederen bij het verhalen van schade op de tegenpartij. We zien vaak dat het slachtoffer zelf niet over de juiste vereiste juridische kennis beschikt. Een letselschade advocaat heeft de juiste kennis en ervaring in huis om de rechtszaak voor u te voeren.

Letselschade verhalen op de tegenpartij
112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw letselschade op de tegenpartij. Dit doen wij samen met verschillende partners die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief