Kleinere kans op autoschades door data

09/05/2016
schade data

Met de huidige technieken in auto’s kan de kans op autoschades verkleind worden door gebruik te maken van de beschikbare data. Het vrijgeven van informatie gaat wel ten koste van je privacy. In hoeverre is dat een probleem?

Er zijn enkele verzekeraars actief die informatie over jouw rijstijl verzamelen. De hoogte van de premie wordt mede bepaald door de manier van rijden. De verzekeraars kunnen dit onder andere achterhalen door het plaatsen van een soort stekker in de auto. De gedachte hierachter is dat een automobilist met een roekeloze rijstijl een grotere kans heeft om een autoschade te veroorzaken. De premie is al afhankelijk van de opgebouwde schadevrije jaren en aan de hand van verzamelde data wordt de premie nog meer afhankelijk van jouw manier van rijden.

Wat gebeurt er met de verzamelde privacygegevens?

Door de data te analyseren weet de verzekeraar hoe snel je optrekt en hoe hard je rijdt. Ook kan de verzekeraar achterhalen waar je wanneer rijdt. De data kunnen ook op een andere manier gebruikt worden. Door alle verzamelde data te bundelen kan inzichtelijk gemaakt worden waar naar verhouding vaak autoschades worden veroorzaakt. Zo kunnen gevaarlijke knelpunten herkend worden.

Data gebruiken voor verkeersveiligheid

Waar in het verkeer vaak autoschades ontstaan kan iets mis zijn met de verkeerssituatie. Als bijvoorbeeld op een rotonde met onduidelijke verkeersregels vaak schade ontstaat, moet hieraan iets veranderd worden. Maar hoe weet je waar de ongelukken plaatsvinden? In het verleden werd de politie ingeschakeld bij een ongeval, maar tegenwoordig komt de politie daar niet meer voor. Tenminste, niet altijd. Door data te verzamelen en te bundelen is er inzicht in autoschades en de locaties waar ze ontstaan.

Weet de verzekeraar teveel over jou?

Door data op te slaan en te gebruiken weten verzekeraars veel over je. Het is ook nog eens schending van je privacy. Het is namelijk bekend wanneer je waar bent en in principe ook waar je heen rijdt. Schending van de privacy is een terecht bezwaar, maar vergis je niet. Ook de autofabrikanten en telefoonbedrijven weten veel over jou. Autofabrikanten gebruiken verzamelde gegevens om beter in te spelen op de klant. Met andere woorden, hoe verkopen ze meer auto’s? Telefoonbedrijven verzamelen nog veel meer data. Veel van jouw privégegevens worden al opgeslagen.

Door de ontwikkelingen in de auto-industrie zal er steeds meer een focus komen op het verzamelen van gegevens. Indien het mogelijk is om deze gegevens ook te gebruiken voor de verkeersveiligheid en het verminderen van autoschades dan is dat een pluspunt. Het is aan de wetgevers om ervoor te zorgen dat onze privacy beschermd wordt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief