Wie betaalt wat bij een kettingbotsing?

15/03/2018
kettingbotsing

Bij een kettingbotsing is de schuldvraag niet eenvoudig te beantwoorden. Maar hoe worden de schades afgewikkeld in dit soort gevallen? Kunt u bij de eigen verzekeraar aankloppen of moet u bij de verzekeraar van één van de andere betrokkenen zijn?

Het vaststellen van de aansprakelijke voor een ongeval is niet altijd eenvoudig. Bij een kettingbotsing kan het zelfs een onmogelijke opgave zijn. Eén van de betrokkenen die opgedrukt is door een achterliggende auto is niet verantwoordelijk te stellen voor schades. Maar wat als de achterliggende auto weer opgedrukt is door een andere auto? Dit zijn schadeafwikkelingen die jaren in beslag kunnen nemen om alleen al de aansprakelijkheid uit te vechten. Dat is onwenselijk, dus is er een andere manier bedacht om deze schades af te wikkelen.

Wie is aansprakelijk bij een kop-staartbotsing?

Een kettingbotsing is vaak een verzameling van kop-staartbotsingen, maar dan veel ingewikkelder. Bij een kop-staartbotsing is het niet zo complex om de aansprakelijke te achterhalen. Diegene die achterop de voorligger knalt betaalt de schade. Dat is alleen anders als de voorligger achteruit rijdt. Als een dergelijke botsing uit de schademelding blijkt, hoeven de betrokken verzekeraars niet te discussiëren over de schuldvraag.

Hoe zit het met de eigen schade als u de voorganger aanrijdt?

U let even niet op en rijdt op de autoweg tegen de achterbumper van de voorganger aan. U bent verantwoordelijk voor de schade aan de voorligger. Uw eigen schade krijgt u uitgekeerd van uw verzekeraar als het motorrijtuig WA + casco verzekerd is. Met de WA en de WA + beperkt casco krijgt u de eigen schade niet uitgekeerd.

Hoe zit het bij een kettingbotsing?

Als alle auto’s in een kettingbotsing zijn doorgeschoven doordat er iemand achterop knalt, zou u de achterste partij voor alle schade aansprakelijk moeten stellen, maar zo werkt het in de praktijk niet. Verzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt hoe dit soort schades worden afgewikkeld. Dit staat bekend onder de naam bedrijfsregeling Schuldloze Derde. Deze regeling zorgt ervoor dat u uw schadeclaim bij één verzekeraar neer kunt leggen, zonder dat er discussie ontstaat over de aansprakelijkheid voor de schade. Bij schade in een kettingbotsing kunt u de partij die achterop u is gereden aansprakelijk stellen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden, namelijk de volgende:

  • De schade is buiten uw schuld ontstaan
  • Naast uzelf zijn er minimaal twee of meer andere partijen betrokken
  • Redelijkerwijs is te zeggen dat tenminste één van de betrokkenen verantwoordelijk is voor de schade

Wanneer is de regeling niet van toepassing bij een kettingbotsing?

Ook als aan de voorwaarden is voldaan, kan door een aantal oorzaken de bedrijfsregeling Schuldloze Derde toch niet van toepassing zijn. Het gaat om de volgende oorzaken:

  • Eén of meerdere van de betrokken voertuigen zijn niet bekend
  • Het onverzekerd zijn van één van de voertuigen
  • Er is een buitenlands motorrijtuig bij betrokken

Helaas gaat het soms toch fout bij een kettingbotsing. De achterliggende partij verwijst bijvoorbeeld naar een daar weer achterliggend voertuig. Dat is onterecht. Moet u de schade zelf verhalen op de tegenpartij? Schakel 112schade.nl hiervoor in. Wij regelen het voor u. Wij verhalen de kosten namelijk op de veroorzaker.