De lijnbus heeft voorrang, toch?

20/01/2021
In het verkeer komen verschillende soorten voertuigen voor. Een aantal daarvan creëert een bijzondere positie binnen het verkeer. Helaas blijkt dat lang niet altijd duidelijk is hoe hiermee om moet worden gegaan. Denk bijvoorbeeld aan het naderen van een voertuig met zwaailichten en geluidssignalen. Breng jezelf hierbij niet in gevaar, ga niet te hard rijden of door rood. Kun je niet veilig uitwijken? Rijd dan rustig door en raak vooral niet in paniek. Maar wat dacht u van de lijnbus? Ook daar gaat het nogal eens mis. Tijd voor een opfriscursus!

Binnen de bebouwde kom

Je rijdt binnen de bebouwde kom en nadert een bushalte. Er staat een bus, die het knipperlicht naar links uit heeft staan. Deze wil kennelijk weer deelnemen aan het verkeer. Wat doe je?
A Extra gas geven, je wilt liever voor de bus rijden.
B De bus voorrang verlenen, gas los en mogelijk bijremmen dus.
C Gewoon rustig door blijven rijden.
B is hier het juiste antwoord. En een goede bestuurder heeft al gezien dat de bus zich mogelijk weer in het verkeer wil gaan begeven. U heeft bijvoorbeeld goed op de bushalte gelet: staan er nog mensen te wachten die de bus in willen? Stappen er nog mensen uit? Zo niet, dan kunt u alvast vaart verminderen. De kans is namelijk groot dat de bus zo weer in gaat voegen op de rijbaan. Heeft de buschauffeur te kennen gegeven dat hij of zij weer deel gaat nemen aan het verkeer? Dan laat u de lijnbus binnen de bebouwde kom dus voor gaan.

Buiten de bebouwde kom

En wat als u de bebouwde kom verlaten heeft?
A Extra gas geven, je wilt liever voor de bus rijden.
B De bus voorrang verlenen, gas los en mogelijk bijremmen dus.
C Gewoon rustig door blijven rijden.
Hier is het juiste antwoord C. Buiten de bebouwde kom verleent u de lijnbus geen voorrang. Heeft deze toch het knipperlicht aan naar links, om weer deel te gaan nemen aan het verkeer? Rem dan niet plots af. De kans op een ongeluk is dan vrij groot, terwijl u dit had kunnen voorkomen door gewoon door te blijven rijden. De bus heeft geen voorrang buiten de bebouwde kom bij het verlaten van de halte en overige weggebruikers mogen er dan ook vanuit gaan dat u gewoon doorrijdt.
 
Rijdt de bus toch tegen u aan? Meld uw schade dan bij 112Schade aan. Wij helpen u graag verder met het verhalen van de schade!