Automatische piloot halveert kans op auto-ongelukken

02/05/2016
Automatische piloot

De technologische ontwikkeling in de auto-industrie gaat op dit moment snel. Het is een kwestie van tijd tot de techniek het volledig van de bestuurder overneemt. Hierin is de veiligheid een belangrijk issue. Volgens Tesla halveert de automatische piloot de kans op ongelukken met de helft.

Automerken zijn op dit moment zeer intensief aan het innoveren. Ze moeten ook wel om te voorkomen dat ze achterop raken. De automerken moeten mee in de ontwikkeling van de elektrische auto en de auto moet in de toekomst zelfstandig kunnen rijden.

Naast de snelheid van de ontwikkelingen is het ook belangrijk hoe de wetgevers ermee omgaan. Als overheden het rijden op automatische piloot niet toestaan, zal dit de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s vertragen.

Techniek verslaat de automobilist

Volgens de CEO van Tesla, de heer Elon Musk, is met de eerste versie van de Tesla’s Autopilot-functie al aangetoond dat de zelfrijdende auto de verkeersveiligheid gaat vergroten. Musk wil door statistieken te overleggen aantonen dat het veiligheidsniveau omhoog gaat door zelfrijdende auto’s in vergelijking met reguliere auto’s. Tesla heeft al 75 miljoen kilometer aan data verzameld. In de opvolger van de eerste autopilot-functie, zullen de statistieken bijdragen aan een verdere verbetering van het systeem.

Op de website Nieuwsblad.be staat een video waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde van de automatische piloot kan zijn. Een automobilist wordt in de video gecorrigeerd door de automatische piloot. Het is te vergelijken met een extra paar ogen die dreigend gevaar herkennen die de bestuurder niet ziet.

Moet een auto in de toekomst nog verzekerd worden?

Bij het verder perfectioneren van de zelfrijdende auto is het de vraag wat de functie gaat worden van de autoverzekering. Indien er door een foutje toch een ongeval ontstaat, is de fabrikant van de zelfrijdende auto dan aan te spreken? Of het bedrijf achter de techniek? Jij bent immers slechts een passagier als de auto helemaal niet meer beïnvloed wordt door menselijk handelen. Tot het zover is zullen de auto’s nog verder doorontwikkeld worden.

Is de wetgeving al klaar voor de zelfrijdende auto?

Deze maand is er binnen Europa gesproken over het toestaan van zelfrijdende auto’s. De Europese ministers van Verkeer hebben het streven uitgesproken om per 2019 zelfrijdende auto’s de weg op te laten. Er moet nog veel gebeuren om het praktisch gezien ook mogelijk te maken. De wegennetten moeten namelijk op elkaar afgestemd worden, maar ook de verkeersregels en de wetgeving. Verschillen tussen landen moeten weggewerkt worden.

De techniek maakt het dus al mogelijk om het stuur over te laten aan de auto zelf, maar de wetgeving houdt het nog tegen. Ook is het verstandig om eerst de kinderziektes uit de systemen  te halen, voordat wij ons massaal laten rijden in onze eigen auto.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief