De tegenpartij moet onze kosten betalen

Voor onze werkzaamheden brengen wij de opdrachtgever redelijke kosten in rekening. Deze kosten voor het verhalen van de schade zijn door ons voor de opdrachtgever te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Dit betekent dat de werkzaamheden van 112schade.nl door de wederpartij betaald moeten worden.

Mocht de aansprakelijke wederpartij – vaak een verzekeraar – deze kosten niet redelijk achten en niet (volledig) willen betalen, dan dienen wij namens de opdrachtgever een klacht in bij het Kifid. Indien het Kifid van mening is dat de verzekeraar gelijk heeft en onze kosten niet of gedeeltelijk hoeft te vergoeden, dan leggen wij ons bij de uitspraak neer.