Schade verhalen op het waarborgfonds

Bij een schade waarbij de dader onbekend is, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid om uw schade te verhalen op het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds zal niet alle schade vergoeden maar er zijn veel mogelijkheden tot schadeverhaal.

Wanneer kunt u de schade verhalen op het Waarborgfonds?

U kunt alleen schade verhalen op het Waarborgfonds wanneer de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Een motorvoertuig kan ook een gekoppelde aanhanger zijn. Schade veroorzaakt door een fiets of door vandalisme is niet gedekt. Voor een vergoeding moet aan één van de volgende 5 basisvoorwaarden zijn voldaan:

  • De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen.
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd.
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat.
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was wel verzekerd maar de verzekeraar is failliet.
  • De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft én u kunt de schade niet met hem regelen.

Welke schade dekt het Waarborgfonds?

Alle materiële schade aan uw fiets, auto, tuinhek of woninggevel, maar ook letselschade is te verhalen op het Waarborgfonds, mits het veroorzaakt is door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds hanteert een eigen risico van € 250,00 per schadegeval.

Hoe kunt u schade verhalen op het Waarborgfonds?

112schade.nl kan u het hele proces uit handen nemen. Wij verhalen uw schade op het Waarborgfonds. Klik hier om uw schade te verhalen op het Waarborgfonds.

Weten of u de schade kan claimen op het Waarborgfonds?