Privacy statement sollicitanten

Introductie

De privacy van interne en externe sollicitanten wordt binnen 112Schade erg belangrijk gevonden. Wanneer u solliciteert verzamelen wij uw informatie, waaronder persoonsgegevens. Dit zijn onder andere uw CV en motivatiebrief. Door 112Schade worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals de huidige privacywetgeving (de AVG) voorschrijft. Middels dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken tijdens het wervings- en selectieproces. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast om up-to-date te blijven aan de wetgeving.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een juist wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Enkel voor wervingsdoeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt. De doelen zijn de volgende:

  1. Vergelijking van uw gegevens met de huidige vacatures binnen 112Schade;
  2. Communicatie van het wervings- en selectieproces;
  3. Om contact met u op te nemen voor een sollicitatiegesprek;
  4. Om informatie aan sollicitanten door te geven over andere relevante vacatures;
  5. Indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment/psychologische/medische keuring afneemt; en
  6. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Gegevens van sollicitanten

112Schade verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) middels uw cv en motivatiebrief. Het bekijken van Social Media is tevens een onderdeel van ons werving en selectie proces. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens die door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail worden verstrekt. Enkel de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verwerkt.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

112Schade kan indien dit nodig is voor het werving- en selectieproces persoonsgegevens die u aan 112Schade verstrekt delen met derde partijen, zoals externe recruitment partijen die wij mogelijk inhuren voor tijdelijke ondersteuning van het recruitment proces.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Tijdens de werving- en selectieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard. Uiterlijk vier weken na het beëindigen of afronden van de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens verwijdert.

Beveiliging

Technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Beveiligingstechnologieën zijn toegepast zodat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt door medewerkers binnen 112Schade die betrokken zijn bij het sollicitatieproces van de desbetreffende vacature.

Contact

Mocht u vragen hebben en contact op willen nemen met het recruitment van 112Schade dan kunt u contact opnemen met Agnes Velema.