Wegas/Wegam verzekering? Wat is dat?

13/01/2020

Is een door jezelf veroorzaakte schade nooit verhaalbaar?

Het is te hopen dat je het nooit mee hoeft te maken, maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje. Je gaat nietsvermoedend op pad naar je werk in de ochtend en raakt onverhoopt betrokken bij een ongeluk. Indien het ongeval wordt veroorzaakt door de wederpartij, is er geen man overboord. Als je voertuig volledig casco verzekerd is, dan zal je verzekeraar de schade vergoeden en daaropvolgend verhalen op de verzekeraar van de wederpartij. Mocht je voertuig slechts WA-verzekerd zijn, dan kan je de schade laten verhalen door 112Schade.nl.

Als je echter zelf de veroorzaker van het ongeval bent, dan kan dit vergaande gevolgen hebben. Indien je voertuig volledig casco verzekerd is, dan zal dit slechts gevolgen hebben voor je schadevrije jaren. De schade aan je voertuig wordt immers door de eigen verzekeraar vergoed. Heb je je voertuig echter slechts WA-verzekerd zijn, dan zul je niets vergoed krijgen voor de eigen schade. De schade van de tegenpartij zal wel worden vergoed. Niet alleen raak je dan vijf schadevrije jaren kwijt, maar je blijft ook achter met de schade aan jouw voertuig en soms zelfs met letselschade. Is dit echter direct het einde? Niet altijd! Jouw werkgever kan jou hier wellicht bij helpen indien hij een WEGAS/WEGAM-verzekering heeft afgesloten.

De WEGAS/WEGAM-verzekering

De WEGAS/WEGAM-verzekering is voortgevloeid uit het Arena-arrest (HR 12 januari 2001, LJN AA9434, NJ 2001, 253). De Hoge Raad bepaalde in dit arrest dat de werkgever, gezien het ‘goed werkgeverschap’ (artikel 7:611 BW), gehouden is om zich goed te verzekeren voor werknemers die veel op de weg zitten om eventuele schade te kunnen dekken. Dit, tezamen met het feit dat de werkgever onder werktijd verantwoordelijk is voor haar werknemers, heeft ertoe geleid dat werkgevers inmiddels al bijna 20 jaar een WEGAS/WEGAM-verzekering af kunnen sluiten.

De WEGAS/WEGAM-verzekering biedt in verschillende situaties dekking voor de door de werknemer geleden materiële en letselschade. Het uitgangspunt is dat de schade niet door een andere verzekering of de aansprakelijke partij wordt gedekt. Dit houdt in dat de verzekering niet kan worden ingeroepen indien jouw voertuig volledig casco verzekerd is of indien de wederpartij aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade aan jouw voertuig.

Verder biedt de WEGAS/WEGAM-verzekering slechts dekking indien de schade is ontstaan gedurende de deelname in het verkeer in opdracht van de werkgever. Dit klinkt als een vrij breed begrip en dat kan het ook zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Deelname aan het verkeer op locatie;
  • Deelname aan het verkeer tussen twee werklocaties;
  • Deelname aan het verkeer van de werklocatie naar een klant en andersom;
  • Deelname aan het verkeer in de woon/werksituatie.

Dit zijn echter slechts voorbeelden. Het is altijd belangrijk om de polisvoorwaarden goed te controleren met je werkgever alvorens je een beroep op de polis doet. Dit geldt niet alleen voor bovenstaande situaties. Iedere WEGAS/WEGAM-verzekering heeft ook uitsluitingsgronden. Het is goed om deze op te zoeken in de polisvoorwaarden wanneer je een ongeval hebt gehad.

Kortom, heeft u een ongeval veroorzaakt en bent u niet voor de schade verzekerd? Neem in dat geval eerst contact op met uw werkgever. Indien deze een WEGAS/WEGAM-verzekering heeft, kunnen jullie samen nagaan of de werkgever met deze verzekering nog iets voor jou kan betekenen. Wellicht is dit dan niet het einde, maar een nieuw begin. Check wel altijd de polisvoorwaarden alvorens je een beroep op de verzekering doet. Mocht de wederpartij aansprakelijk zijn voor de ontstane schade, neem in dat geval contact op met 112Schade.nl!