Wat te doen bij autoschade zonder dader?

08/11/2015
autoschade

Helaas komt het geregeld voor dat iemand schade veroorzaakt aan een auto of motor zonder een briefje achter te laten. Maar wat kun je doen om de schade aan je auto veroorzaakt door een onbekende dader toch vergoed te krijgen?

Verhalen van autoschade zonder dader

In dit soort gevallen kun je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds is een fonds dat in veel gevallen de schade, veroorzaakt door een onbekende dader, vergoedt. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Allereerst moet de schade aan auto of motor altijd zijn veroorzaakt door een motorvoertuig of een daaraan gekoppelde aanhangwagen. In het geval van bijvoorbeeld vandalisme kan er geen aanspraak worden gemaakt om schadevergoeding via het Waarborgfonds.
  • Ook dien je aan te kunnen tonen dat je geprobeerd hebt de identiteit van de dader te achterhalen. De politie kan je hierbij helpen, daarom is het zaak om direct te politie in te lichten.
  • Je moet bewijs kunnen overleggen van de schadegebeurtenis. Dit betekent dat je een eigen verklaring moet aanvullen met minimaal twee getuigenverklaringen.
  • Als laatste moet vaststaan dat niet jij, maar een tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade.

Schade verhalen op het Waarborgfonds

112schade.nl kan u kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op het waarborgfonds. Klik hier om uw schade te melden.

All riskverzekering of rechtsbijstandverzekering

Beschik je over een all riskverzekering of een rechtsbijstandverzekering? Dan dien je altijd eerst je schade te melden bij je verzekeraar. Indien mogelijk zal deze de schade proberen te verhalen bij het Waarborgfonds.

Is de dader bekend?

Stel dat je wel weet wie de dader is, dan kun je de geleden schade verhalen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Is het motorvoertuig niet verzekerd of gestolen, is de verzekeringsmaatschappij niet kredietwaardig, of heeft de dader een vrijstelling van de verzekeringsplicht (vanwege bijvoorbeeld geloof of levensovertuiging)? Dan kun je in deze situaties geen aanspraak maken op vergoeding via de verzekeraar. Ook dan kun je terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Weten of u de schade kan claimen op het Waarborgfonds?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief