Uitstekende onderdelen aan tractoren, gevaarzettend?

10/03/2020

U kent ze vast wel: de tractoren met uitstekende onderdelen aan de voor- of achterzijde. Indien u langs landweggetjes rijdt, komt u deze zeker tegen. Wellicht ziet u er dan weinig gevaar in, maar dit wil niet zeggen dat zij geen gevaar vormen. Zo behandelden wij onlangs een dossier waarin een cliënt ernstige schade opliep door uitstekende onderdelen aan de voorzijde van een tractor.

Door Rick Kerkhof

De casus…

Een tractor stond langs een landweg geparkeerd om mest uit de kippenwagen te lossen. De voorzijde van de tractor stond aan de zijde van de landweg, waarbij de haken die aan de voorzijde vastgemaakt waren over de weg staken. De eigenaar van de tractor had geen maatregelen genomen om de haken beter zichtbaar te maken. De cliënt reed nietsvermoedend de landweg op en reed uiterst rechts. Toen hij de tractor echter passeerde vielen de haken hem niet op, waardoor hij ernstige schade opliep aan de rechtervoorzijde van zijn voertuig. De verzekeraar van de tractor was aanvankelijk van mening dat de aansprakelijkheid bij onze cliënt lag, omdat deze niet voldoende zou hebben opgelet toen hij tegen de uitstekende delen van de geparkeerde tractor raakte. Achteraf bleek de schade echter wel verhaalbaar op grond van de criteria van het Kelderluik-arrest.

Het Kelderluik-arrest (ECLI:NL:HR:1965:AB7079)

In dit arrest draaide het om een openstaand kelderluik bij een café. Toen een klant van het toilet gebruik wilde gebruiken, viel hij door het openstaande kelderluik de kelder in en liep hij letsel op. Het kelderluik stond open in verband met het bevoorraden van het café. De partij die zorgdroeg voor de bevoorrading en het kelderluik open had laten staan, werd veroordeeld en moest de schade van de klant vergoeden vanwege het gevaar dat met het openstaande kelderluik werd gecreëerd. Het feit dat de klant het openstaande kelderluik had kunnen opmerken deed hier niet aan af.

Uit dit arrest kwamen de volgende omstandigheden naar voren die moeten worden beoordeeld om de aansprakelijkheid vast te stellen bij gevaarzetting:

  • De mate van waarschijnlijkheid dat derden niet voldoende oplettend en voorzichtig zijn;
  • De kans dat als gevolg van de onoplettendheid en onvoorzichtigheid een ongeval ontstaat;
  • De ernst van de mogelijke gevolgen van dit ongeval;
  • De mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen.

En de tractor dan?

Na toepassing van de omstandigheden op de casus voorhanden, kwamen wij tot de conclusie dat de eigenaar van de tractor wel degelijk aansprakelijk is door zijn gevaarzettende handelen.

Oplettendheid

Over het algemeen is niemand altijd volledig oplettend achter het stuur. De eigenaar had er dan ook op bedacht moeten zijn dat er weggebruikers zouden zijn die de uitstekende onderdelen niet zouden zien op een moment van onoplettendheid.

Kans op een ongeval bij onoplettendheid

Indien weggebruikers zich aan de verkeersregels houden en dus uiterst rechts op de weg rijden, zouden zij bij de minste onoplettendheid de uitstekende delen al raken. De kans op een ongeval bij onoplettendheid was dan ook zeer groot.

Ernst van de gevolgen

Foto Marcel van Dorst / Aanrijding 17-05-2019 ‘s Gravenmoer

In deze casus bestuurde onze cliënt een auto. Deze auto was ernstig beschadigd. De gevolgen waren echter nog veel groter geweest als een bestuurder van een scooter of een fiets tegen de uitstekende delen was aangereden. Dit had tot ernstig lichamelijk letsel kunnen leiden. De mogelijke gevolgen hadden zeer ernstig kunnen zijn. Een voorbeeld daarvan betreft de aanrijding op 17 mei 2019 in ’s Gravenmoer. Daarbij raakte de bestuurder van de auto zwaargewond door een uitstekend deel van de ploegmachine die aan de tractor was gekoppeld.

Bezwaarlijkheid van eventuele maatregelen

Met enkele zeer gemakkelijk te nemen voorzorgsmaatregelen had de eigenaar van de tractor kunnen voorkomen dat het risico zich zou voltrekken. Zo had hij de uitstekende delen meer kunnen laten opvallen door er gevarenlint omheen te doen of door pionnen op de weg te plaatsen. Deze maatregelen kosten weinig moeite, maar zijn in de regel zeer effectief.

Conclusie

Kortom, de eigenaar van de tractor had met het toepassen van enkele gemakkelijke maatregelen een groot risico kunnen wegnemen. De eigenaar heeft echter verzuimd om dit te doen en werd daarom aansprakelijk gehouden voor de schade van onze cliënt. Na het lezen van de eerdergenoemde argumenten ging ook de verzekeraar van de tractor overstag en werd de aansprakelijkheid erkend.

Mocht u dus schade lijden door uitstekende onderdelen of lading, neem nooit genoegen met een snelle afwijzing. De eigenaar van het voertuig creëert hiermee een groot gevaar waar hij andere weggebruikers vaak gemakkelijk voor kan beschermen. Indien de eigenaar tekort schiet in deze bescherming, is de kans groot dat hij aansprakelijk is voor de schade aan uw voertuig. Mocht u een dergelijk ongeval meemaken, neem dan contact op met 112Schade.nl. Wij zullen u bijstaan bij het verhalen van uw schade!