‘Standaard’ vergoeding huurkosten nu naar 80% na onderzoek Nivre

27/05/2020

Je hebt schade aan je voertuig opgelopen door toedoen van een ander. Als de aansprakelijkheid duidelijk is en wordt erkend zal de vastgesteld voertuigschade door de tegenpartij danwel zijn verzekeraar worden vergoed. Het blijft echter niet bij alleen de schade aan het voertuig. Er kan nog meer persoonlijke schade zijn ontstaan door het ongeval. Te denken valt onder andere aan taxatiekosten, expertisekosten, kosten voor vervangend vervoer of medische kosten door opgelopen letsel. De kosten voor vervangend vervoer zijn tegenwoordig (standaard) te verhalen voor 80%.

Kosten voor vervangend vervoer, autohuurkosten.

Bij reparatie van het beschadigde voertuig kunnen de huurkosten worden verhaald voor de dag dat de schadetaxatie plaatsvindt en voor het aantal dagen dat de reparatie duurt. Bij total loss wordt doorgaans gerekend met maximaal veertien dagen.

Bij erkenning van aansprakelijkheid komt uiteindelijk 75% van de huur, exclusief brandstofkosten, voor vergoeding in aanmerking. Dit omdat men ervan uitgaat dat, nu er niet met het eigen voertuig kan worden gereden, er een besparing is op onder andere afschrijving en onderhoud.

Waarom die besparing/afschrijving standaard op 25% stellen?

Dit is al vele malen door verschillende partijen ter discussie gesteld, echter tot op heden is er niet veel veranderd. In 2008 schreef S. Kadijk al een artikel op amweb hierover. Daarnaast hebben wij zelf hier ook al meerdere keren aandacht aan besteed.

Wat zegt de wet?

De wet zegt in artikel 6:98 BW kortweg dat de schade die voor vergoeding in aanmerking komt in een causale relatie tot het ongeval dient te staan. In artikel 6:100 BW staat vervolgens dat als een nadelige gebeurtenis (een ongeval) tevens een voordeel oplevert, dit opgekomen voordeel in redelijkheid mag worden verrekend.

Opkomend voordeel

Verzekeraars hebben vervolgens bepaald dat bij autohuur na een ongeval de kosten van deze huur voor vergoeding in aanmerking komen, máár dat er sprake is van een opkomend voordeel door een besparing als gevolg van de stilstand van de eigen beschadigde of total loss verklaarde auto. Slachtoffers zouden namelijk geen of minder afschrijving van de autowaarde hebben, geen of minder slijtage aan het voertuig hebben, geen of minder kosten van onderhoud hebben, etc.

En hier rijst de eerste vraag. Men is van mening dat de stilstand van de eigen beschadigde auto tot een opkomend voordeel leidt dat in mindering gebracht moet worden. Nu brengt men dit opkomend voordeel alleen in mindering indien er een auto wordt gehuurd.  Is dit niet vreemd?  Het opkomend voordeel is er namelijk ook wanneer er geen auto wordt gehuurd of men kosten claimt voor reizen met het OV. Dan wordt er echter geen percentage op de kosten in mindering gebracht.

Het opkomend voordeel zit hem volgens verzekeraars in de paar dagen stilstand van het eigen voertuig. Hierdoor zou er een besparing op de variabele kosten ontstaan, zoals bandenslijtage en onderhoud. Hierbij gaat men uit van bepaalde(variabele) kosten per gereden kilometer. Om echter de berekening gemakkelijk te houden, brengen verzekeraars de bekende standaard 25% in mindering op de huurkosten.

Er zijn enkele voorbeelden te geven waarin verzekeraars bereid zijn om, voor wat het opkomend voordeel betreft, bij de vergoeding van de autohuurkosten uit te gaan van een lager percentage dan de gebruikelijke 25%, echter alleen wanneer de schadelijdende partij kan bewijzen dat het opkomend voordeel ook echt minder is. In de praktijk blijkt dat dat toch te veel werk of te veel discussie op te leveren in vergelijk tot de hoogte van de kosten.

Onderzoek Nivre

Nivre: ‘een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden’

De commissie richtlijnen van het Nivre heeft onderzoek gedaan in 2019 naar de reële gemiddelde besparing dat optreedt tijdens de reparatie/stilstand van het voertuig. Deze besparing schommelt tussen de 17% en 22%. Dit zou afhankelijk zijn van het merk, type voertuig en het aantal kilometers dat is gereden.

De commissie komt tot een reële gemiddelde van 20% dat wordt bespaard.

Van 75% naar 80%

Al valt er nog genoeg te zeggen over het überhaupt wel of niet toepassen van een standaardpercentage dat in mindering wordt gebracht op de huurnota, het is na vele jaren nu eindelijk een keer bijgesteld naar 20%. Ofwel de huurkosten van een gelijkwaardig vervangende auto komen voor 80% voor vergoeding in aanmerking, naar het advies van het Nivre. Dat is toch alweer 5% meer zonder daarvoor een hele berekening op te stellen.

Wel vreemd dat dit nog nergens verder te lezen valt of anderszins aandacht aan is geschonken. Dus bij deze, neem geen genoegen met minder dan 80% vergoeding van de huurkosten.

(Let op uitgaande van een gelijkwaardig voertuig en gedurende de reparatieduur of bij total-loss max. 14 dagen).