Waarborgfonds introduceert Schadezonderdader.nl

29/05/2013
waarborgfonds

schadezonderdader.nlOnlangs heeft het Waarborgfonds Motorverkeer de nieuwe website Schadezonderdader.nl geïntroduceerd. De nieuwe website moet consumenten meer duidelijkheid verschaffen in welke gevallen men bij het Waarborgfonds terecht kan om een schadevergoeding te ontvangen.

Letsel- en materiële schade

Is er schade toegebracht aan iemands auto, fiets, tuin, huis of aan een persoon waarbij de veroorzaker onbekend of onverzekerd is, dan kan het Waarborgfonds uitkomst bieden. Alle autoverzekeraars betalen jaarlijks een bijdrage aan het Waarborgfonds. Met deze bijdrage kunnen de schadevergoedingen worden betaald.

Schadezonderdader.nl checklist

Er zijn te veel Nederlanders die niet weten waarvoor ze precies bij het Waarborgfonds terecht kunnen. Ook zijn de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding niet duidelijk. Voordat het Waarborgfonds u kan helpen moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u heeft geprobeerd de daders te achterhalen. Er moet altijd direct politieaangifte worden gedaan en u kunt  bijvoorbeeld ook nog buurtonderzoek doen of een advertentie plaatsen. Ook dienen er getuigen te zijn. Het achterhalen van de dader dient wel snel te gebeuren. Wacht u langer dan 14 dagen dan vergoedt het Waarborgfonds niet meer. Op de nieuwe website, Schadezonderdader.nl, is een eenvoudige checklist opgenomen. Deze checklist geeft aan of een schade al dan niet voor een schadevergoeding door het fonds in aanmerking komt.

In 2012 ontving het Waarborgfonds 48.463 claims, bijna zesduizend minder dan in 2011. In totaal keerde het fonds 59 miljoen euro uit. Het merendeel van de claims (96 procent) en de uitbetaalde schade (83 procent) houdt verband met ‘doorrijden na schade’, waarbij de dader onbekend is.

All risk verzekerd

Heeft u een volledig casco verzekering (all riskverzekering), dan kunt u de schade melden bij uw verzekeraar. De verzekeraar zal toetsen of de schade verhaald kan worden bij het Waarborgfonds.

Niet all risk verzekerd?

Bent u niet all risk verzekerd maar voldoet u wel aan de voorwaarden en eisen, dan kunt u uw schade geheel kosteloos aanmelden op 112schade.nl. Wij nemen graag geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling. Is de dader wel bekend, dan kunt u de schade ook geheel kosteloos bij ons indienen, de verhaalsactie wordt dan opgestart richting de verzekeraar van de schadeveroorzaker.

Weten of u de schade kan claimen op het Waarborgfonds?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief