Online procederen is de toekomst, maar minder menselijk

02/10/2020

Procederen in coronatijd is ook wennen. Naast het meer thuiswerken, is de rechtspraak ook overgegaan tot het online procederen zodat de zaken niet blijven liggen. Hoewel de meeste zaken voor zover mogelijk schriftelijk worden afgedaan, mocht ook ik deze week een comparitie via Skype ervaren.

Ik ben al lang voorstander van thuiswerken vanwege de efficiencyslag die je daarmee kan maken, echter fulltime thuiswerken is wat mij betreft geen optie. Sociaal contact is in een zakelijke of persoonlijke relatie heel belangrijk. Alleen dat contact digitaal via mail, video of telefoon is wat mij betreft niet voldoende. Het in levenden lijve ontmoeten en spreken met je cliënt, zakelijke relatie of collega doet gevoelsmatig zoveel meer dat een efficiencyvoordeel niet altijd kan vervangen.

Voordelen

Net als het thuiswerken kent ook het digitaal danwel online procederen echt wel vele voordelen. Geen reistijd, geen parkeerkosten, snel to the point komen in het overleg, etc. Maar wat mij betreft heeft het dus ook een keerzijde.

Neem nu afgelopen week, een comparitie met cliënt mevrouw Y. bij de rechtbank te Den Haag betreffende haar ongeval van 31 augustus 2018. Van de griffier netjes en ruim van tevoren een uitnodiging ontvangen voor de Skype meeting en deze link heb ik vervolgens met cliënt gedeeld.

Een dag voorafgaand aan de digitale zitting telefonisch contact opgenomen met cliënt om de digitale verbinding te testen en de zaak zelf nog met haar door te spreken. Bij het testen van de verbinding ging het echter mis. Op afstand lukte het niet om de verbinding bij cliënt in orde te krijgen.

Zoals voor zoveel cliënten was het ook voor mevrouw Y. haar eerste ervaring met een procedure en vond ze dat sowieso al behoorlijk spannend. Nu daarnaast ook nog de stress komt van het niet online kunnen verbinden, besef je dat dat niet de beste uitgangspositie is om een comparitie in te gaan.

Face to face

Dus vervolgens met de klant afgesproken om de volgende ochtend bij cliënt op kantoor samen (coronaproof) verbinding te maken met de rechtbank. Lijkt heel ouderwets nu, maar het bracht cliënt zoveel rust en mij dan vervolgens ook uiteraard.

Het voorbespreken van de zitting en ook het tweemaal schorsen van de zitting om tussentijds met cliënt te overleggen is face to face dan heel vertrouwd en zoveel meer waard in de relatie met cliënt dat ik mijn reistijd in een voorbeeld als deze op de koop toe neem.

En verder…

De volgende stap in deze procedure voor cliënt zal vermoedelijk nog even op zich laten wachten. Hoewel het positief is dat de bewijsopdracht naar gedaagde is gegaan, wachten ons vermoedelijk enkele getuige enquêtes die dan niet via Skype zullen verlopen, maar op gebruikelijke wijze bij de rechtbank zelf. Nadeel daarvan is dat de eerstvolgende zitting pas in Q2 of Q3 2021 zal zijn. In dat geval zou een online oplossing toch wel weer wenselijk zijn geweest om de kwestie eerder te kunnen afronden

.