Autoschade verhalen op een werknemer

25/11/2015
autoschade verhalen op werknemer

Wanneer een werknemer fouten maakt onder werktijd, draait de werkgever op voor de kosten. De werkgever bepaalt namelijk welk werk er gedaan moet worden en op welke manier. Werkgevers zijn dus aansprakelijk voor de schade die hun werknemers tijdens het werk veroorzaken. Dit gegeven is ook van toepassing op autoschade.

Werkgever is aansprakelijk

Zoals gezegd zijn werkgevers aansprakelijk voor alle schade die hun werknemers veroorzaken tijdens het werk. In principe geldt dit dus ook voor schade aan voertuigen. Hierbij maakt het niet uit of het voertuig geleased, eigendom van de werkgever of eigendom van de werknemer is. Bij woon-werkverkeer gelden andere regels. Doorgaans is de werknemer zelf aansprakelijk voor schade op dit traject.

Opzet of bewuste roekeloosheid

Kan een werkgever ook de werknemer persoonlijk aansprakelijk houden voor zijn fout? De werknemer kan alleen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als men kan bewijzen dat hij of zij een aanrijding of ongeluk met opzet heeft veroorzaakt of dat er sprake is van bewuste roekeloosheid. Dit valt te lezen in artikel 7:661 Burgerlijk Wetboek (BW).

“De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van de schade is gehouden, is in principe niet aansprakelijk ten opzichte van zijn werkgever, tenzij er sprake is van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid.”

Schuld van de werknemer

De werknemer moet dus iets gedaan hebben, waarvan hij op voorhand wist dat er een grote kans was dat het mis kon gaan. Er moet hem of haar een verwijt gemaakt kunnen worden. Bij gewone fouten kan de werknemer niet aansprakelijk worden gesteld. Dit hoort nu eenmaal bij het werk en zijn voor het risico van de werkgever. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt op het moment van het ongeluk, kan hij wel aansprakelijk worden gesteld.

WA autoschade verhalen op de werknemer

De werkgever kan vooraf contractueel vastleggen dat autoschade verhaald wordt op de werknemer. De werkgever kan afspreken met de werknemer dat deze aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte schade, mits hij daarvoor verzekerd is. Als de werknemer bij die verzekering een eigen risico heeft, dan is de werkgever voor dat eigen risico wel aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen.

Een werknemer kan dus slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een bedrijfs- of leaseauto.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief