Inwoners Den Haag meest bij verkeersschade betrokken

09/04/2014
den haag

Inwoners van Den Haag lopen het meeste risico betrokken te raken bij een verkeersongeval met een schuldige tegenpartij. Dit blijkt uit een onderzoek van 112schade.nl met meer dan 900 schadegevallen in 2013.

Omgerekend naar het aantal inwoners, beschikt Den Haag dus over het grootste aantal pechvogels. Gelukkig kunnen deze wel aankloppen bij 112schade.nl, die de verhaalsactie kosteloos in behandeling neemt als de schade niet gedekt is op de eigen autoverzekering, maar er wel een aansprakelijke partij is aan te wijzen. Na Den Haag zijn de inwoners van Tilburg en Breda het meest de klos als het om verkeersongevallen gaat.

Meeste schade per stad
Figuur 1: Percentage schadegevallen omgerekend naar inwoneraantal

Verder blijkt uit het onderzoek, dat een geparkeerd voertuig het meeste risico op schade loopt.
Het niet verkrijgen van voorrang komt daarna op een tweede plaats.

Schadeoorzaak

Figuur 2: Schade oorzaak

Gemiddelde duur van een verhaalsactie

Gemiddeld duurt het 66 dagen om een schade te verhalen. Dit is dan berekend vanaf de schademelding totdat het schadebedrag is ontvangen. De doorlooptijd is overigens sterk afhankelijk van de bereidwilligheid van de tegenpartij tot medewerking alsmede van de responstijden van deze persoon en diens intermediair en/of verzekeraar.
Het verhalen van een in parkeerstand beschadigd voertuig duurt gemiddeld langer –gemiddeld 70 dagen- dan wanneer de schade is veroorzaakt doordat de tegenpartij wegreed uit stilstand; 50 dagen. Dit komt voornamelijk omdat het in het eerste geval maar de vraag is of, en wanneer de tegenpartij zich meldt, terwijl in het tweede geval meestal ter plaatse al contact is en/of een schadeformulier kan worden ingevuld.

gemiddelde doorlooptijd
Figuur 3: Gemiddelde doorlooptijd schadeverhaal per schadeoorzaak

De looptijd van het schadeverhaal is mede afhankelijk van de snelheid waarmee de schade wordt gemeld. Hoe eerder men de schade bij 112schade.nl meldt, hoe sneller de dienstverlener actie kan ondernemen en de schade kan verhalen. Uit onderzoek van 112schade.nl blijkt echter dat men de schade gemiddeld pas na maar liefst 23 dagen meldt bij 112schade.nl. De reden daarvan zou kunnen zijn, dat men in eerste instantie de claim indient bij de eigen autoverzekeraar. Indien het voertuig echter niet WA-Casco (all-risk) verzekerd is, dan zal de eigen verzekeraar de schade niet voldoen omdat er geen dekking is.
In dat geval zal de klant zelf de schade moeten verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij (tenzij er een rechtsbijstandverzekering is afgesloten). Dat is lastig, omdat de klant niet weet welke wegen te bewandelen en nog wel eens op strubbelingen kan stuiten. Heeft de klant diens verzekeringen afgesloten via een tussenpersoon, dan wil die nog wel eens uit coulance een poging tot het verhaal van de schade wagen, echter een tussenpersoon is hiertoe niet verplicht omdat er geen verzekeringsdekking is op de autoverzekering en er niet voor de service is betaald.
Het is tegenwoordig dan ook meer gebruikelijk dat het intermediair kosten in rekening brengt voor het verhalen van een schade. De kosten kunnen dan op factuurbasis of als onderdeel van een abonnementmodel in rekening worden gebracht.
Waar de tussenpersoon vaak tegenaan loopt, is dat de kennis en kunde met betrekking tot het verhalen van een schade ontbreekt. 112schade.nl lost dit probleem op voor tussenpersoon en consument.

112schade.nl verhaalt ook letselschade

De schadegevallen in het onderzoek van 112schade.nl beperken zich tot verkeersschade met uitsluitend materiële schade. 112schade.nl verhaalt echter ook de letselschade die de bestuurder en/of de inzittende(n) hebben opgelopen. In die gevallen is de doorlooptijd uiteraard beduidend langer, omdat niet altijd direct duidelijk is, wat de totale omvang van het letsel gaat zijn en of het gaat om tijdelijk of blijvend letsel.
112schade.nl verhaalt kosteloos de schade op de tegenpartij
112schade.nl is een dienstverlener, die de verhaalsactie van een niet gedekte, maar wel verhaalbare materiële schade én (of) letselschade geheel en volledig kosteloos uit handen neemt van een schadelijdende partij of diens intermediair. Dit realiseert 112schade.nl samen met verschillende partners, ieder gespecialiseerd in het eigen vakgebied. Omdat de kosten een onderdeel van de schadeclaim zijn, kan 112schade.nl deze declareren bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.
112schade.nl verleent deze dienst aan tussenpersonen, verzekeringsmaatschappijen en fleetowners zoals leasemaatschappijen en bedrijven met grote wagenparken.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief