Onverzekerde voertuigen vaak betrokken bij ongeval in België

15/05/2013
onverzekerde voertuigenHet aantal ongevallen met onverzekerde voertuigen stijgt enorm de laatste jaren in België. Momenteel rijden er op de Belgische wegen ongeveer 80.000 voertuigen rond die niet verzekerd zijn.

In 2010 ging het om 8.104 ongevallen, in 2011 steeg het aantal tot 8.576. Volgens de mobiliteitsorganisatie Touring zou het zelfs om een nog hoger aantal van 11.300 ongevallen gaan in 2011. Touring geeft aan dat de schatting van 80.000 onverzekerde voertuigen aan de lage kant is, dit zijn er meer dan 100.000.

De mobiliteitsorganisatie geeft aan dat het aannemelijk is dat de registratie van ongevallen met onverzekerde voertuigen lager ligt dan verkeersongevallen met verzekerde voertuigen, om voor de hand liggende redenen. In 2010 werden 44.792 ongevallen vastgesteld, maar naar schatting zouden er jaarlijks tussen de 400.000 en 500.000 ongevallen gebeuren in België. Er waren in 2010 6.689.065 voertuigen ingeschreven. Met deze cijfers in het achterhoofd is het reëel om te zeggen dat er veel meer dan 100.000 onverzekerde voertuigen rondrijden in België, aldus Touring.

45 miljoen aan vergoedingen

Bij een verkeersongeval waarbij een onverzekerde automobilist betrokken raakt, is er de tussenkomst van het Belgische gemeenschappelijk motorwaarborgfonds. Touring heeft berekend dat het waarborgfonds in 2011 45 miljoen euro aan vergoedingen heeft uitgekeerd. Dit is een stijging van 11,5% in vergelijking met het jaar daarvoor. Elke automobilist die verzekerd is dient een bijdrage te betalen aan het garantiefonds van gemiddeld 5 tot 6 procent van de verzekeringspremie. Voor elke onverzekerde automobilist die betrokken raakt bij een ongeval moet de verzekerde automobilist dus betalen. Touring wil dat er een betere controle komt op de verzekeringen van voertuigen.

Maatregelen voor onverzekerde voertuigen

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet wil maatregelen nemen om deze stijging tegen te gaan. Een van de genoemde mogelijkheden is een vignet op het voertuig. Er is momenteel een onderzoek gaande dat de database van nummerplaten vergelijkt met de gegevens van verzekeraars. Mocht dit systeem niet haalbaar zijn, dan kiest de staatssecretaris voor het vignet. Verzekeraars hebben aangegeven dat een dergelijk vignet te kostbaar zou zijn om de stijging van onverzekerde voertuigen tegen te gaan. “De productie van zo’n vignet zou 6 à 30 miljoen euro kosten”, zegt Wauthier Robyns van Assuralia, de koepel van verzekeraars.

Schade verhalen bij onverzekerd voertuig

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval waarbij de dader niet verzekerd is en u bent all risk verzekerd? Dan kunt u de schade melden bij uw verzekeraar. De verzekeraar zal toetsen of de schade verhaald kan worden op het Waarborgfonds. Bent u niet all risk verzekerd? Dan kan  112schade.nl desgewenst uw verhaalsactie kosteloos in behandeling nemen en de schade mogelijk verhalen op de aansprakelijke partij of het Waarborgfonds.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact