Alarm geslagen door verzekeraars over fraude autoruitschade

25/07/2013

Donderdag 25 juli 2013 autoruitschade

Consumenten dienen alert te zijn wanneer er autoruitschade is. Er wordt volgens het Verbond van Verzekeraars regelmatig fraude gepleegd wanneer een autoruit wordt hersteld door een rekening te sturen naar zowel de klant als de verzekeraar.

Autoruitschade wordt dubbel gefactureerd

De fraude met autoruitschade ontstaat vooral op parkeerplaatsen bij supermarkten of bouwbedrijven. Rondreizende schadebedrijven die zogenaamd gratis een sterretje in de autoruit repareren geven bij reparatie de klant een machtiging die ondertekend dient te worden. Autoruitschade wordt normaliter vergoed door de verzekeraar en met de ondertekende machtiging kan de reparateur de herstelkosten indienen bij de betreffende verzekeraar. Deze schade wordt afhankelijk van de dekking meestal ook uitgekeerd door de verzekeraar aan het herstelbedrijf, echter de klant ontvangt soms zelf ook nog een rekening voor de schade. De rekening dient dan binnen een aantal dagen betaald te worden, anders wordt er gedreigd met een incassobedrijf.

Betrouwbare aanmaningen

Volgens woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars vinden deze praktijken in heel Nederland plaats. “Zowel in de Randstad, maar ook in de provincies Groningen en Drenthe hebben wij klachten ontvangen. De aanmaningen zien er betrouwbaar uit, maar dat zijn ze niet.” Het kan voorkomen dat er een aantal jaar tussen het herstellen van de autoruitschade en de dubbele factuur zit. Het Verbond adviseert daarom ook mensen om bij een ingediende rekening in eerste instantie contact op te nemen met de verzekeraar om te checken of de rekening al eerder betaald is. Daarnaast kan er informatie ingewonnen worden bij het desbetreffende herstelbedrijf om een afwijzing te weerleggen omtrent de factuur voor autoruitschade. Tot slot kan desnoods of voor alle zekerheid ook de fraudehelpdesk geraadpleegd worden.

Autoschade vergoeden via 112schade.nl

Heeft u als verkeersdeelnemer schade geleden, veroorzaakt door derden? 112schade.nl neemt geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling, en gaat namens u proberen de materiële en de letselschade te verhalen op de (verzekeraar van de) tegenpartij. Ook tussenpersonen mogen geheel kosteloos gebruik maken van de service van 112schade.nl en kunnen de schade van hun cliënten ter verhaal bij 112schade.nl aanbieden.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact