Half miljoen mensen per jaar getroffen door arbeidsongeval

06/08/2013
Maandag 5 augustus 2013 Arbeidsongeval

Zeven procent van de werknemers in Nederland heeft wel eens een arbeidsongeval. Dit percentage is sinds 2005 elk jaar ongeveer hetzelfde. Afgelopen jaar liepen er zo’n 478.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op tijdens het arbeidsproces.

Arbeidsongeval vooral in horeca en bouw

De twee plaatsen waar de meeste arbeidsongevallen plaatsvinden zijn de horeca en de bouw. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij moet worden vermeld dat een arbeidsongeval in de horeca voor aanzienlijk minder problemen zorgt dan in de bouw. Een werknemer met een arbeidsongeval in de horeca had gemiddeld slechts één dag ziekteverzuim. In de bouw lag dit ziekteverzuim hoger. Het percentage arbeidsongevallen lag vorig jaar in deze sectoren op respectievelijk elf en negen procent.

Mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval

Mannen zijn vaker betrokken bij een ongeval met lichamelijk letsel. Vrouwen lopen voornamelijk geestelijke schade op. Als reden geeft het CBS hiervoor dat mannen vooral in sectoren werken waar fysieke arbeid wordt verricht, zoals de bouw en dat vrouwen vooral in sectoren als het onderwijs en de zorg werken waarbij sneller geestelijke schade optreedt.

Ziekteverzuim door arbeidsongeval

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 2012 bij de helft van de werknemers die betrokken was bij een ongeluk op het werk, het ziekteverzuim tenminste één dag duurde. Bij een derde van de mensen duurde het verzuim op het werk vier dagen of langer. Zeventig procent liep alleen lichamelijk letsel op, zoals bijvoorbeeld een open wond of botbreuk. Twintig procent kreeg te maken met geestelijke schade, zoals bijvoorbeeld bedreiging of agressief gedrag en de overige tien procent had met zowel lichamelijke als geestelijke schade te kampen.

Schade verhalen via 112schade.nl

Heeft u wel eens buiten uw schuld een arbeidsongeval gehad? Wist u dat de kosten dan mogelijk voor u zijn te verhalen?  112schade.nl neemt geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling, en gaat namens u proberen de materiële en de letselschade te verhalen op de tegenpartij. Ook intermediairs mogen geheel kosteloos gebruik maken van de service van 112schade.nl en kunnen de schade van hun cliënten ter verhaal bij 112schade.nl aanbieden.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact