Schade na caravandiefstal alsnog vergoed

15/05/2013
caravandiefstalOnlangs heeft de kantonrechter in Utrecht de verzekeringsmaatschappij Univé veroordeeld tot een betaling van € 8.750. Dit bedrag moet de verzekeraar betalen aan een verzekerde in verband met caravandiefstal.

In eerste instantie was de vergoeding van de schade afgewezen door de verzekeraar omdat de verzekerde niet voldeed aan de polisvoorwaarden. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de verzekerde voldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Vergoeding caravandiefstal

In 2009 heeft de verzekerde een caravanverzekering gesloten bij Univé. In juli 2012 is er sprake geweest van een caravandiefstal bij deze verzekerde. Univé heeft daarna het verzoek om vergoeding afgewezen omdat het gebruikte slot niet voldoet aan de in de polisvoorwaarden genoemde eisen. De caravan zou moeten worden beveiligd met een Vbv/SCM-goedgekeurd disselslot of wielklem.

Polisvoorwaarden caravanverzekering

Nadat de verzekeraar de schadevergoeding heeft afgewezen heeft de verzekerde bezwaar gemaakt bij de rechtbank: de polisvoorwaarden zijn volgens haar niet duidelijk en bovendien eenzijdig opgesteld. Ook is de caravan met een ander hoogwaardig slot beveiligd geweest en was deze geplaatst op een terrein dat beveiligd werd met camera’s. Volgens de kantonrechter voldoet het gebruikte slot niet aan de gestelde eisen en kan Univé zich in beginsel beroepen op de polisvoorwaarden.

Toch uitbetaling van vergoeding

Op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid wijst de rechter de vordering echter alsnog (gedeeltelijk) toe. De kantonrechter stelt: “Als uitgangspunt geldt dat Univé bij diefstal dekking moet verlenen. Daarvoor is premie betaald. Een uitzondering hierop moet worden gemaakt als de verzekerde onvoldoende zorg heeft betracht waardoor de diefstal als het ware in de hand is gewerkt.” De rechtbank geeft aan dat daarvan geen sprake is, omdat de verzekerde veronderstelde een gecertificeerd slot te hebben gekocht. Daarnaast is de caravan geparkeerd op een beveiligd terrein en is er in enige mate toezicht gehouden op de caravan.

“Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de kantonrechter niet gezegd worden dat eiseres de als normaal te beschouwen zorg niet in acht heeft genomen,” aldus de rechtbank. Een beroep van Univé op de polisvoorwaarden is daarom “onaanvaardbaar en dus ontoelaatbaar”. Univé moet de verzekerde een bedrag van € 8.750 betalen als schadevergoeding.

Schade verhalen

In geval van schade aan uw voertuig kunt u mogelijk de schade verhalen op de dader. 112schade.nl helpt u hier graag bij. Wij nemen geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact