Nederland aan kop in autorecycling

12/03/2013
AutorecyclingNederland behoort tot de koplopers in Europa wat betreft autorecycling. In 2011 heeft ons land een recyclingpercentage van 96,2% van de in Nederland afgedankte auto’s gerealiseerd.

De verwijderingsbijdrage van € 45 die kopers van een nieuwe auto moeten betalen maakt het recyclen mogelijk. Vanaf 2013 heet deze bijdrage de recyclingbijdrage omdat deze term beter de lading dekt. Uit een recent onderzoek is gebleken dat maar een klein deel van de autokopers afweet van deze bijdrage en wat daarmee gebeurt. ARN, de organisatie die de recyclingbijdrage int, gaat in maart een voorlichtingscampagne voeren over de 95% recycling en de nieuwe recyclingbijdrage.

Volgens Arie de Jong, directeur ARN, komt het hoge recyclingpercentage van Nederland door de hechte samenwerking in de branche en de toepassing van moderne scheidingstechnologieën. De Jong geeft aan dat het in Nederland goed gaat met het recyclen van autowrakken. De Nederlandse consument en de autobranche kunnen trots zijn dat 95% van oude auto’s gerecycled wordt tot bruikbaar restmateriaal.  

Er wordt momenteel gewerkt aan het realiseren van een heuse grondstoffenrotonde. De overheid zou het gebruik van recyclaten flink kunnen aanmoedigen. Momenteel wordt afval vaak verbrand. Door afval op te werken met scheidingstechnieken tot secundaire grondstoffen kan dit voorkomen worden. Afval afkomstig van auto’s wordt niet meer verbrand, maar bijna volledig gerecycled.

Consument positief over autorecycling

Met de 95% recycling van autowrakken is het volgens ARN niet meer juist te spreken van een verwijderingsbijdrage. Met ingang van 2013 is de naam verwijderingsbijdrage dan ook veranderd in recyclingbijdrage. De Nederlandse consument staat positief tegenover recycling zo blijkt uit het onderzoek van ARN. Hoewel de verantwoordelijkheid voor autorecycling bij de autobranche en de overheid ligt, wil de consument wel weten hoe dat gebeurt en waar de bijdrage aan wordt besteed.

Beschadigde auto, kosten laten verhalen

Bent u als verkeersdeelnemer betrokken geweest bij een aanrijding, en is uw auto daardoor beschadigd geraakt door toedoen van de tegenpartij? 112schade.nl neemt geheel kosteloos de verhaalsactie voor u in behandeling.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact