Buigbare fietspaaltjes voor meer veiligheid

12/07/2013

Vrijdag 12 juli 2013buigbare fietspaaltjes

In zes verschillende Nederlandse gemeenten vindt vanaf deze week een proef plaats met buigbare fietspaaltjes. Het is een samenwerkingsproject van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de zes gemeenten en CROW-Fietsberaad.

Proef buigbare fietspaaltjes

De aftrap met de proef van buigbare fietspaaltjes heeft plaatsgevonden in de Overijsselse gemeente Hardenberg. Daar zijn fietspaaltjes aangebracht die meebuigen als er een tweewieler per abuis tegen aan rijdt. De buigbare fietspaaltjes zijn aangebracht inclusief een ribbelmarkering om bestuurders te alarmeren dat er een object op de weg aan komt. Ook moet led-verlichting de consument waarschuwen dat er een paaltje aankomt. Op deze manier wil de gemeente het aantal auto’s dat over fietspaden rijdt terugdringen zonder dat fietsers en bestuurders van bromfietsen en scooters zichzelf (ernstig) verwonden. Dit moet op termijn de lokale fietsveiligheid ten goede komen.

Doel is om fietspaaltjes aangepast te krijgen

Fietspaaltjes zijn nuttig om auto’s te weren op plekken waar deze niet mogen komen, maar ze zijn ook risicovol. Elk jaar blijken er volgens cijfers een aantal mensen tegen fietspaaltjes aan te botsen. Hierdoor moet men zich laten behandelen in het ziekenhuis aan verscheidene verwondingen. Met de innovatieve buigbare fietspaaltjes moeten deze aantallen verder terug worden gedrongen. Met name oudere mensen zien de fietspaaltjes nog wel eens over het hoofd. In totaal zes verschillende gemeenten zullen de buigbare fietspaaltjes geplaatst worden. De volgende gemeenten doen mee aan deze pilot: Barneveld, Enschede, Hardenberg, Houten, Utrecht en Zwolle. Fietsen en omwonenden kunnen hun mening over de paaltjes inzenden en uiteindelijk zal met de evaluatie worden bepaald of de proef een vervolg krijgt. De bedoeling is om de paaltjes uiteindelijk dusdanig aangepast te krijgen dat ze voor elke Nederlandse bestuurder van een tweewieler geschikt zijn.

Materiële of letselschade verhalen via 112schade.nl

Alle initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten juichen wij toe. Mocht u toch slachtoffer zijn geworden van een ongeval in het verkeer en de schade is mogelijk op derden te verhalen, dan kan  112schade.nl u helpen. 112schade.nl neemt namelijk geheel kosteloos de verhaalsactie voor wat betreft de geleden materiële schade èn letselschade voor u in behandeling.

  • Volledig kosteloos
  • Voorschieten reparatiekosten
  • Gratis vervangend vervoer
  • 24/7 dossier inzage
  • Persoonlijk contact