112schade PartnerProgramma

Deze aanmelding voor het partnerprogramma is bedoeld voor het intermediair dat reeds een account heeft bij 112schade. Bent u nieuw en wilt u als intermediair een account, meldt u dan hier aan en kies direct het programma dat u wenst.

Heeft u vragen over onze dienstverlening of over de kosten neem dan contact op met onze accountmanager. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

 

Zilver
Per maand
€ 0,-
Wij verhalen alle soorten verkeersschade op de tegenpartij, cliënt heeft in bepaalde gevallen een eigen bijdrage in de kosten
Ongeacht het aantal schademeldingen
Telefonisch dossierinhoudelijk contact
Inzage status dossier via onze portal voor u en uw klanten
Verhalen van voertuigschade op WAM-verzekeraar
Verhalen van letselschade
Verhalen van niet gedekte zorgkosten
Verhalen van loonkosten
112Schade expertisedesk voor second opinion
Cliënt betaalt €50,- voor de beoordeling van de schade
Verhalen van voertuigschade op een AVP of AVB verzekeraar (bijvoorbeeld tegenpartij is een fietser)
Cliënt betaalt voorschot van €25,- voor de 1e dossierkosten. Deze kosten zijn als onderdeel van de totale buitengerechtelijke kosten verhaalbaar
Verhalen op WAM-verzekeraar bij schade in het buitenland met buitenlandse partij(EU)
Eigen bijdrage cliënt €50,-. Deze kosten zijn niet verhaalbaar
Ik ga voor Zilver
Diamant
Per maand
€ 25,-
Wij verhalen alle soorten verkeersschade op de tegenpartij, cliënt heeft vooraf geen eigen bijdrage. Inclusief procedure tot de kantonrechter
Ongeacht het aantal schademeldingen
Alles van Goud
112Academy: Mogelijkheid tot het kosteloos bijwonen van onze workshop voor 2 personen, kan ook bij u op kantoor
Procedure bij kantonrechter inzake verkeersrecht.
Cliënt betaalt geen voorschot voor de te maken proceskosten
Korting SDW Advocaten bij een gerechtelijke procedure
Ik ga voor Diamant

 

 

Vragen over het PartnerProgramma

Waarom heeft 112schade het Partner Programma?

Teneinde de samenwerking met het intermediair de komende jaren op een professionele wijze te kunnen continueren  heeft 112Schade.nl een partner programma ontwikkeld met de keuze uit 3 pakketten waarvan 2 betaalde varianten. Als intermediair heeft u zelf de keuze hoe uitgebreid u uw service wenst te verlenen. Wij helpen uw klant in alle verkeersschades al vanaf €0,- per maand.

Welke pakketkeuzes zijn er?

Er zijn 3 pakketten ontwikkeld, te weten Zilver, Goud en Diamant. Het pakket Zilver kost niets en is om die reden dan ook het minst uitgebreid. Goud is het meest gekozen pakket en omvat de meeste onderdelen die ons vanuit het Intermediair worden gevraagd. Het pakket Diamant is het meest uitgebreid en om die reden hoort daar dan ook een hoger abonneetarief bij.

Wanneer kan ik gebruik maken van het Partner Programma?

Nadat u uw keuze van het abonnement heeft doorgegeven en u de bevestiging daarvan heeft ontvangen, gaat de eerste looptijd in van 1 jaar.

Ik heb een schademelding op het product ARAG Verkeer & Letsel. Worden deze schades nog in behandeling genomen?

Bij het product ARAG Verkeer & Letsel ligt een polis ten grondslag. Het 112schade Partner Programma heeft daar geen invloed op. De behandeling van de schademeldingen op het product ARAG Verkeer & Letsel zullen te allen tijde in behandeling worden genomen, welke keuze u ook heeft gemaakt. Cliënt heeft in die gevallen ook geen eigen bijdrage in de dossierkosten

Hoe moet ik het abonneetarief betalen?

De kosten voor het abonnement (Goud en Diamant) zullen éénmaal per jaar worden gefactureerd. U wordt vervolgens verzocht de nota binnen 14 dagen te voldoen.

Ik wil mijn abonnement stopzetten, hoe doe ik dat?

Het abonnement is na het verstrijken van de minimale looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, op te zeggen. Opzegging kan plaatsvinden door 112schade.nl en door u als abonnee, beide zonder opgaaf van reden. Opzeggen kan per mail op sales@112schade.nl.

Ik wil van pakket wisselen, kan dat?

Indien u in plaats van Zilver naar pakket Goud of Diamant wenst te gaan dan is dat mogelijk.

Voor een upgrade of downgrade verzoeken wij u uw nieuwe keuze aan te geven door het gewenste pakket (Zilver/Goud/Diamant) aan de accountmanager door te geven op sales@112schade.nl. Daarbij wordt rekening gehouden met een opzeg/verwerkingstermijn van één maand.

Waarom een eigen bijdrage van cliënt?

Wij willen geen schades op voorhand afwijzen en u ook niet verplichten tot een abonnement. Ook indien u slechts enkele schadegevallen per jaar gemeld krijgt, willen wij u en uw cliënt van dienst kunnen zijn. Op deze wijze kan iedere cliënt hulp ontvangen. Als intermediair heeft u echter de keuze om de eigen bijdrage van cliënt af te kopen door minstens het pakket Goud af te nemen, die gevallen heeft de klant dan geen eigen bijdrage in de dossierkosten.

Wanneer wordt de eigen bijdrage van cliënt in rekening gebracht?

Op basis van de ontvangen zullen wij een eerste beoordeling doen of het verhaal van de schade kans van slagen heeft. Zodra wij overgaan tot behandeling van de schade, brengen wij de kosten van de eigen bijdrage rechtstreeks bij cliënt in rekening.

 

meerdere schades claimen